Document van 29 november 1994
gepubliceerd op 12 juni 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende goedkeuring van volgende internationale Akten : a) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en Roemenië anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, B

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1996015176
pub.
12/06/1997
prom.
29/11/1994
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


29 NOVEMBER 1994. - Wet houdende goedkeuring van volgende internationale Akten : a) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en Roemenië anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Bijlagen I tot en met XIX, en Slotakte, gedaan te Brussel op 1 februari 1993; b) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en de Republiek Bulgarije anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, Bijlagen I tot en met XVI, en Slotakte, gedaan te Brussel op 8 maart 1993


a) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en Roemenië anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Bijlagen I tot en met XIX, en Slotakte, gedaan te Brussel op 1 februari 1993;b) Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en de Republiek Bulgarije anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, Bijlagen I tot en met XVI, en Slotakte, gedaan te Brussel op 8 maart 1993 (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De volgende internationale Akten zullen volkomen uitwerking hebben : 1. Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en Roemenië anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Bijlagen I tot en met XIX, en Slotakte, gedaan te Brussel op 1 februari 1993.2. Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en de Republiek Bulgarije anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, Bijlagen I tot en met XVI, en Slotakte, gedaan te Brussel op 8 maart 1993. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 29 november 1994.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Buitenlandse Zaken, F. VANDENBROUCKE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De tekst van deze internationale Akten verschijnt in bijvoegsels aan het Belgisch Staatsblad van heden onder folio's (1) tot (574).

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en Roemenië anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Bijlagen I tot en met XIX, en Slotakte, gedaan te Brussel op 1 februari 1993 Lijst met de gebonden Staten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en de Republiek Bulgarije anderzijds, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, Bijlagen I tot en met XVI, en Slotakte, gedaan te Brussel op 8 maart 1993 Lijst met de gebonden Staten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld Raadpleging van de bijlage Raadpleging van de bijlage Raadpleging van de bijlage Raadpleging van de bijlage Raadpleging van de bijlage Raadpleging van de bijlage

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^