Document van 30 juni 2003
gepubliceerd op 23 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Iraakse crisis Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000603
pub.
23/07/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


30 JUNI 2003. - Iraakse crisis Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd


Aan Mevrouw en de heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de dames en heren Burgemeesters, Aan de heer Commissaris-generaal van de federale politie, Ter informatie : Aan de dames en heren de Arrondissementscommissarissen, Aan de heer Voorzitter van de Vaste Commissie van de gemeentepolitie.

Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer de Commissaris-generaal, 1. Met mijn schrijven in A1/DG-SAT/FK/SR/IRAK-200303 van 20 maart 2003 heb ik een aantal afwijkingen toegestaan op de arbeidstijdorganisatie voor de politiediensten die opdrachten uitvoerden in verband met de oorlog in Irak.2. Tijdens een recent syndicaal overleg is tot uiting gekomen dat deze afwijkingen nog steeds toegepast worden.3. Aangezien die afwijkingen enkel betrekking hadden op eenheden en diensten, die belast werden met de uitvoering van de maatregelen die in het kader van de oorlog in Irak genomen werden om de openbare orde en rust te handhaven of te herstellen, was ik de mening toegedaan dat het voor iedereen duidelijk zou zijn dat de afsluiting van het plan I ook het einde van de toegestane afwijkingen met zich bracht.4. Aangezien dit blijkbaar toch niet voor iedereen duidelijk was bevestig ik hierbij formeel dat de melding door de Algemene Directie Crisiscentrum van de intrekking van het plan I vanaf donderdag 15 mei 2003, om 8 uur, het einde inhield van de voormelde afwijkingen op de arbeidstijdregeling. De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^