Document Van De Diensten Van De Eerste Minister van 11 december 2000
gepubliceerd op 10 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021078
pub.
10/02/2001
prom.
11/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


11 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2000, tweede editie, bladzijde 42977, dient in de Franse tekst gelezen te worden : - in de artikel 1, C, 3°, "Mme E. Bruyninx" in plaats van "M. E. Bruyninck"; - in de Nederlandse versie van hetzelfde artikel "Mevr. E. Bruyninx" in plaats van de "De heer E. Bruyninck".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^