Document Van De Diensten Van De Eerste Minister van 30 oktober 1998
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende de euro. - Errata

bron
diensten van de eerste minister
numac
1998021521
pub.
14/01/1999
prom.
30/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


30 OKTOBER 1998. - Wet betreffende de euro. - Errata


Op bladzijde 36533 van het Belgisch Staatsblad van 10 november 1998 moet in de Franse tekst van artikel 32, eerste lid, « arrêté royal n° 185 » worden gelezen in plaats van « arrêté royal n° 186 ».

Op bladzijde 36534 moet in de Franse tekst van het opschrift van afdeling 2 van Hoofdstuk 2 « relatives » worden gelezen in plaats van « relatiues ».

Op dezelfde bladzijde moet in de Franse tekst van artikel 45, eerste lid, « Banque nationale de Belgique » worden gelezen in plaats van « Banque nationale. de Belgique ».

Op dezelfde bladzijde moet in de Nederlandse tekst van artikel 47, eerste lid « In afwijking van » worden gelezen in plaats van « In afwijkingvan ».

Op bladzijde 36535 moet in de Nederlandse tekst van artikel 47, eerste lid, 2°, « vóór » worden gelezen in plaats van « voor ».

Op dezelfde bladzijde moet in de Franse tekst van artikel 51 « gérants, administrateurs » worden gelezen in plaats van « gérants administrateurs ».

Op bladzijde 36536 moet in de Nederlandse tekst van het eerste zinsdeel van artikel 59 « omrekening » worden gelezen in plaats van « aanrekening ».

Op dezelfde bladzijde moet in de Franse tekst van artikel 59, vierde streepje, « même » worden gelezen in plaats van « meme ».

Op bladzijde 36537 moet in de Franse tekst van artikel 60, derde lid, « est » worden gelezen in plaats van « ést ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^