Document Van De Diensten Van De Eerste Minister
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 wordt aan de heer Stessel, Jean-Pierre F., geboren De betrokken

bron
diensten van de eerste minister
numac
1997021386
pub.
10/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 wordt aan de heer Stessel, Jean-Pierre F., geboren op 7 februari 1933, met ingang van 1 maart 1998 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkleider bij het Koninklijk meteorologisch Instituut van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijke Bibliotheek van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 september 1997, dat uitwerking heeft op 4 november 1997, wordt Mevr. Indestege, Elisabeth M.H.H., werkleider, hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Bibliotheek van België, benoemd tot hoofd van het Departement V "Historische collecties" bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 18 september 1997, dat uitwerking heeft op 4 november 1997, wordt de heer de Callataij, François P.E.L.M., werkleider, hoofd van een afdeling bij de Koninklijke Bibliotheek van België, benoemd tot Hoofd van het Departement VI "Museumkabinetten" bij dezelfde instelling.

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Benoeming (Werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1996) Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997, wordt Mevr. Currie, Christina M., houder van het diploma van "Master of Arts" uitgereikt door de "Newcastle upon Tyne Polytechnic" en erkend als gelijkwaardig met een diploma van licentiaat verleend binnen de Franse Gemeenschap, benoemd tot attaché bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium voor een mandaat van 2 jaren.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Benoemingen (Wervingen ingevolge de publicatie der vacatures in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1997) Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997, wordt de heer Huyge, Dirk, houder van het diploma van licenciaat in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis, doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis, benoemd tot assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor een mandaat van 2 jaren.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997, wordt Mevr. Vandervellen, Pascale, licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, benoemd tot attaché bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor een mandaat van 2 jaren.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 14 oktober 1997, wordt Mevr.

Lefrancq, Janette, licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, benoemd tot attaché bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor een mandaat van 2 jaren.

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, dat uitwerking heeft op 26 september 1997, wordt Mevr. de Lame, Danielle R.G.J.M., eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, houder van het diploma van "doctor" uitgereikt door de Universiteit Amsterdam en erkend als gelijkwaardig met de Vlaamse academische graad van doctor in de sociale en culturele antropologie, benoemd tot Hoofd van de Afdeling 5 "Etnosociologie en Etnogeschiedenis" bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele stekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^