Document Van De Diensten Van De Eerste Minister
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Verkiezingen Bij ministerieel besluit van 6 mei 1999 : In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenscha - de heer P

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021289
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Verkiezingen Bij ministerieel besluit van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 16/03/2000 numac 1999022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999027778 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij beslist wordt dat bepaalde gronden op het grondgebied van de gemeente Edingen, voor ambacht, K.M.O.'s en dienstverlening bestemd moeten worden type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999027700 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure die de werkgever dient te volgen om de vrijstelling van vervanging te bekomen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen sluiten : In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen wordt verkozen tot geassocieerd lid : - de heer Poncelet, Marc, te Vaux-sous-Chèvremont.

In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen worden verkozen tot corresponderende leden : - de heer Iroko, Félix, te Cotonou (Benin); - de heer Parfitt, Tudor, te London (United Kingdom).

Bij ministerieel besluit van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 16/03/2000 numac 1999022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999027778 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij beslist wordt dat bepaalde gronden op het grondgebied van de gemeente Edingen, voor ambacht, K.M.O.'s en dienstverlening bestemd moeten worden type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999027700 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure die de werkgever dient te volgen om de vrijstelling van vervanging te bekomen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen sluiten : In de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen wordt verkozen tot geassocieerd lid : - de heer Van Lerberghe, Wim, te Brussel.

In de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen wordt verkozen tot corresponderend lid : - de heer Laouina, Abdellah Ennaouaoui, te Rabat (Maroc).

Bij ministerieel besluit van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 16/03/2000 numac 1999022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999027778 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij beslist wordt dat bepaalde gronden op het grondgebied van de gemeente Edingen, voor ambacht, K.M.O.'s en dienstverlening bestemd moeten worden type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999027700 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure die de werkgever dient te volgen om de vrijstelling van vervanging te bekomen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen sluiten : In de Klasse voor Technische Wetenschappen wordt verkozen tot corresponderend lid : - de heer El Masslout, Abdellah, te Rabat (Maroc).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^