Document Van De Diensten Van De Eerste Minister
gepubliceerd op 13 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 9 februari 2000, wordt de heer Etienne De Groot, rechter van het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met he Bij kon

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021126
pub.
13/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022205 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000011120 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in he type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000012146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35bis van 9 februari 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreff type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de t type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000002018 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen federale ICT-manager type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003126 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbe type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 9 februari 2000, wordt de heer Etienne De Groot, rechter van het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met het lidmaatschap van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022205 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000011120 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in he type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 29/03/2000 numac 2000012146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35bis van 9 februari 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreff type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de t type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000002018 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen federale ICT-manager type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000003126 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbe type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 26 januari 2000, wordt de heer Marc Bossuyt, rechter van het Arbitragehof, verleend zijn ambt te cumuleren met het mandaat van lid van het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie, ingesteld door de Internationale Conventie ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^