Document Van De Diensten Van De Eerste Minister
gepubliceerd op 05 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij koninklijk bes(...) Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoemingen (Werving ingevolge de publicatie der vaca(...

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021221
pub.
05/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming (Werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 1999) Bij koninklijk besluit van 8 februari 2000 wordt de heer Tourneux, André A.H.Gh., doctor in de theologie en de godsdienstwetenschappen, houder van het diploma van licentiaat in de theologie en de godsdienstwetenschappen, benoemd tot assistent bij de Koninklijke Bibliotheek van België voor een mandaat van 2 jaren.

Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoemingen (Werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1999) Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Van der Linden, Ronald, doctor in de wetenschappen, houder van het diploma van licentiaat in de wetenschappen, groep wiskunde, benoemd tot assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België voor een mandaat van 2 jaren.

(Werving ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1998) Bij koninklijk besluit van 8 februari 2000 wordt Mevr. Van de Steene, Griet, houder van het diploma van licentiaat in de wetenschappen, groep wiskunde, houder van het diploma van "Doctor mathematicae et disciplinarum naturalium" dat op 27 januari 1995 werd uitgereikt door de Rijksuniversiteit Groningen en dat als gelijkwaardig werd erkend met de Vlaamse academische graad van doctor in de wetenschappen, benoemd tot assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België voor een mandaat van 2 jaren.

Het koninklijk besluit van 30 april 1999 waarbij Mevr. Van de Steene, Griet, licentiaat in de wetenschappen, groep wiskunde, voor een mandaat van 2 jaren wordt benoemd tot attaché bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, wordt ingetrokken.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^