Document Van De Diensten Van De Eerste Minister
gepubliceerd op 14 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 wordt Mevr. De Wilde, Eliane, hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, aangewezen als hoofdconservator ad interim van de Koninklijke Musea voor Kunst en Ges Deze a

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021516
pub.
14/11/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 wordt Mevr. De Wilde, Eliane, hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, aangewezen als hoofdconservator ad interim van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Deze aanstelling geldt voor de periode van 1 oktober 2000 tot de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit houdende benoeming van de hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Gedurende deze periode blijft de betrokkene de functies van hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verder uitoefenen.

Dit koninklijk besluit doet geen afbreuk aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen voor het financieel en materieel beheer van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, dat verder van kracht blijft.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^