Document Van De Diensten Van De Eerste Minister
gepubliceerd op 13 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021550
pub.
13/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen (wervingen ingevolge de publicatie der vacature in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2000) Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001, Mevr. Mercier, Emmanuelle, geboren op 21 augustus 1967, houder van de titel van « maîtrise en sciences et techniques de conservation-restauration des biens culturels » afgeleverd door de « Université de Paris I, Panthéon, Sorbonne » en door de Franse Gemeenschap van België erkend als gelijkwaardig met het diploma van licentiaat, wordt met ingang van 1 mei 2001 voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Bij koninklijk besluit van 16 mei 2001, de heer Stroo, Cyriel, geboren op 4 december 1954, houder van het diploma van licentiaat in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis, doctor in de kunstwetenschappen, wordt met ingang van 1 mei 2001 voor een mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^