Document Van De Nationale Bank
gepubliceerd op 24 september 2012

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Direc

bron
nationale bank van belgie
numac
2012003280
pub.
24/09/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 30 en 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België zijn toestemming verleend voor de overdracht, op 1 oktober 2012, van de kredietportefeuille in run-off van « Fortis Bank Malta Ltd., 114/5, The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta » aan « Fortis Bank, NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel », zoals bepaald door de betrokken partijen in hun overeenkomst.

Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 30 van voornoemde wet, aan derden tegenstelbaar zodra deze toestemming in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^