Document Van Het Ministériel Van De Vlaamse Gemeenschapscommissie
gepubliceerd op 07 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 26 november 1999 werd A & M Garwig & C° N.V., Poelkapellestraat 18, 8650 Houthulst, erkend als ophaler van Erkenningsnummer

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035638
pub.
07/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten6 werd A & M Garwig & C° N.V., Poelkapellestraat 18, 8650 Houthulst, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode tot en met 1 oktober 2000.

Erkenningsnummer : 450/E252

Bij ministerieel besluit van 25 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten7 werd Degussa-Huls Belgium N.V., Louizalaan 489, 1050 Brussel, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 mei 1999 tot en met 30 april 2004.

Erkenningsnummer : 1326/E317

Bij ministerieel besluit van 8 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten0 werd Vulsteke & Verbeke N.V., Krombeekseweg 41, 8970 Poperinge, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 december 1999 tot en met 14 december 2004.

Erkenningsnummer : 2424/E340

Bij ministerieel besluit van 15 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten8 werd Metallo Chimique International N.V., Vaartstraat 59, 2340 Beerse, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 december 1999 tot en met 14 december 2004.

Erkenningsnummer : 4643/E330

Bij ministerieel besluit van 17 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 14/01/2000 numac 2000014005 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 15/01/2000 numac 1999021618 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het organogram van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999024115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het Bijzonder solidariteitsfonds, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 10/02/2000 numac 2000016035 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitters van de Departementale Raad van Beroep in het raam van de evaluatieprocedure sluiten werd Valorauto Belgium N.V., Wervikstraat 320, 8930 Wervik, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2004.

Erkenningsnummer : 30034/E342

Bij ministerieel besluit van 2 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten9 werd Edelchemie België B.V.B.A., Heulentakstraat 20, 3650 Dilsen-Stokkem, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 januari 2000 tot en met 30 september 2004.

Erkenningsnummer : 7205/E59

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000016054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, i type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 22/03/2000 numac 2000035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor integrale gezinszorg type ministerieel besluit prom. 22/02/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000000174 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer sluiten werd Deckers Milieubeheer B.V.B.A., Oude Baan 85, 2910 Essen, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2005.

Erkenningsnummer : 9308/E35

Bij ministerieel besluit van 23 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000035210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 1999 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten type ministerieel besluit prom. 23/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2000 sluiten werd De Neef Chemical Recycling N.V., Industriepark 8, 2220 Heist-op-den-Berg, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 19 maart 2000 tot en met 18 maart 2005.

Erkenningsnummer : 6713/E161

Bij ministerieel besluit van 2 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten0 werd Rurgers VFT N.V., Vredekaai 18, 9060 Zelzate, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 maart 2000 tot en met 14 maart 2005.

Erkenningsnummer : 904/E350

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten2 werd Oud Papier Oostmalle N.V., Industrieweg 22, 2390 Oostmalle, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2005.

Erkenningsnummer : 653/E351

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000000280 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten werd Kayak Maritime Services B.V.B.A., Prinsesstraat 35, 2000 Antwerpen, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode tot 1 april 2003.

Erkenningsnummer : 10415/E269

Bij ministerieel besluit van 27 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000014109 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/03/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000014111 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 27/03/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000014110 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten werd H. Van Nispen B.V., Ettenseweg 77, Sprundel (NL), erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 mei 2000 tot en met 30 april 2005.

Erkenningsnummer : 7673/E357

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000035347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen type ministerieel besluit prom. 21/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten werd Hoyer België N.V., Transcontinentaalweg 12, 2030 Antwerpen, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 april 2000 tot en met 14 april 2005.

Erkenningsnummer : 4511/E356

Bij ministerieel besluit van 3 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten5 werd Machiels N.V., Kapelstraat 17, 3590 Diepenbeek, erkend als ophaler van afvalstoffen.

De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 oktober 2000 tot en met 14 oktober 2005.

Erkenningsnummer : 7127/E95

Bij ministerieel besluit van 7 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten, I.R.M. Services Belgium, Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, erkend als ophaler van afvalstoffen.

De erkenning wordt verleend voor een periode tot en met 14 juni 2004.

Erkenningsnummer : 10803/E321

Bij ministerieel besluit van 10 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten3 werd Brenntag N.V., Nijverheidslaan 39, 8540 Deerlijk, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode tot en met 1 mei 2002.

Erkenningsnummer : 6718/E221

Bij ministerieel besluit van 12 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid sluiten werd Chemogas N.V., Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode tot en met 14 januari 2004.

Erkenningsnummer : 664/E303

Bij ministerieel besluit van 25 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten2 werd Watco Ecoservice N.V., Steenbakkersdam 16-18, 2340 Beerse, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode tot en met 30 april 2001.

Erkenningsnummer : 8994/E101

Bij ministerieel besluit van 26 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000035493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de berekeningswijze van de subsidiebedragen voor de personeelskosten in kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen sluiten werd Hydro Cleaning International N.V., erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2005.

Erkenningsnummer : 5055/E60

Bij ministerieel besluit van 25 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten2 werd Van Laecke-De Muynck en zonen, Valkstraat 27, 9960 Assenede, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 mei 2000 tot en met 14 mei 2005.

Erkenningsnummer : 3800/E364

Bij ministerieel besluit van 25 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten2 werd Interleuven C.V., Brouwerstraat 6, 3000 Leuven, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 mei 2000 tot en met 14 mei 2005.

Erkenningsnummer : 338/E70

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten1 werd Gielen Containerservice N.V., Dorpsstraat 31, 3720 Kortessem, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 juni 2000 tot en met 14 juni 2005.

Erkenningsnummer : 455/E48

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten1 werd IJzerland B.V.B.A., Broekstraat 21, 2110 Wijnegem, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 15 mei 2000 tot en met 14 mei 2005.

Erkenningsnummer : 10032/E363

Bij ministerieel besluit van 19 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten4 werd Biffa Gamatrans N.V., rue Landuyt 1, 1440 Braine-le-Château, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 augustus 2000 tot en met 31 juli 2005.

Erkenningsnummer : 1165/E369

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden sluiten1 werd Dumon B.V.B.A., Legeweg 163, 8020 Oostkamp, erkend als ophaler van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 juni 2000 tot en met 31 mei 2005.

Erkenningsnummer : 10596/E309

Bij ministerieel besluit van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten werd de erkenning als ophaler van afvalstoffen van ATV-Edelmet N.V. in 9042 Gent, opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000016131 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de goedkeuring door de Europese Commissie van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 type ministerieel besluit prom. 28/04/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten werd de erkenning als ophaler van afvalstoffen van Recyper N.V. in 9100 Sint-Niklaas, opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^