Document Van Het Ministériel Van De Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 juni 2001
gepubliceerd op 17 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest in de loop van 2001 zal worden begonnen of voortgezet

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001036174
pub.
17/10/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest in de loop van 2001 zal worden begonnen of voortgezet


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, inzonderheid op artikel 46, § 1;

Gelet op het voorstel van de OVAM, gegeven op 5december 2000;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën gegeven op 20 december 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 13 juni 2001;

Overwegende dat de keuze van de verontreinigde gronden waarop bodemsanering moet begonnen of voortgezet worden, gemotiveerd wordt door de aard van de verontreiniging en de ernstige bedreiging van bodem- en grondwater, zoals vastgesteld is in studies die uitgevoerd werden met betrekking tot de verontreinigde gronden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de OVAM in de loop van 2001 zal worden voortgezet of begonnen, wordt vastgesteld in de artikels 2, 3 en 4 van dit besluit.

De uitvoering gebeurt binnen de perken van de beschikbare budgettaire middelen.

Art. 2.De OVAM zal ambtshalve de bodemsaneringen van de hiernavolgende verontreinigde gronden voortzetten in het jaar 2001 : a) Asse - voormalig Asphaltco-terrein - N.V. Linksa : kadastrale nummers : Asse, 2° afdeling, Sectie B, 2° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1994, schaal 1/2.000, nrs. 465p, 380d, 377b, 378b, 378a; raming kosten : 85 miljoen frank (incl. BTW). b) Bocholt - arseenfabriek : kadastrale nummers : Bocholt, 2° afdeling, Sectie B, 3° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/2.500, nrs. 574x2, 574y2, 574m3, 574b4, 574t3, 574d4, 574c3, 574p2, 572n7, 574y3, 574z3;

Meeuwen-Gruitrode, 3° afdeling, Sectie A, 1° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/2.500, nr. 95r; raming kosten : op basis van offertevraag 1991 : 150.912.903 frank (incl. 17 % BTW). c) Brecht - Terra Cotta : kadastrale nummers : Brecht, 4° afdeling, Sectie D, 2° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/2.500, nrs. 392x, 393a, 395d, 390d, 390e;

Brecht, 4° afdeling, Sectie D, 3° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/2.500, nr. 457g; raming kosten : op basis van offertevraag 1996 : 1,12 miljard frank (incl. BTW). d) Dilsen-Stokkem - zinkfabriek, deel - N.V. Dubois-Vandebosch en Cie : kadastrale nummers : Dilsen-Stokkem, 1° afdeling, Sectie C, 1° blad, 1° deel bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/2.500, nrs. 42/02e, 42/02d, 45/02b, 45/02c; raming kosten : 80 miljoen frank (incl. BTW). e) Middelburg - stortplaats Coppens : kadastrale nummers : Maldegem, 4° afdeling, Sectie A, 1° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/2.500, nrs. 367c, 435e, 373a, 381, 410d, 375a, 379a, 432c, 430c, 428c; raming kosten : 305.298.397 frank (incl. BTW). f) Schelle - stortplaats Van den Bosch : kadastrale nummers : Schelle, Sectie C, 1° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/2.500, nrs. 81c, 82, 83e, 90a, 90b, 83d, 84, 89; raming kosten : op basis van offertevraag 1996 : 166.364.864 frank (incl. BTW). g) Temse - tankstation Gosselin : kadastrale nummers : Temse, 2° afdeling, Sectie D, 4° blad, 1° deel, bijgewerkt tot 1 januari 1997, schaal 1/1.250, nrs. 1372k2, 1372z2, 1372a3, 1374n2, 1376c2, 1376b2, 1374g2, 1374h2, 1374m2, 1374l2, 1375b3, 1375k2, 1375l2, 1375w2, 1375v2, 1375g, 1375a2; raming kosten : op basis van offertevraag 1995 : 5.162.227 frank (incl. BTW). h) Vilvoorde - Cargovil : Oude Zenne-bedding : te Vilvoorde, Grimbergen en Zemst;vertrekkende vanaf het insteekdok en zich uitstrekkend tot perceel 214b, lopende over de volgende percelen : kadastrale nummers : Zemst, 5° afdeling, Sectie E, 2° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1995 schaal 1/2.500, nrs. 186e, 186f, 187/03, 188a, 194/03, 204b, 204c, 204d, 205c, 205d, 205e, 208b, 209f, 205f, 206b, 208d, 209g, 209/02a;

Vilvoorde, 3° afdeling, Sectie E, 3° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1995 schaal 1/2.500, nrs. 125e, 125f, 126a, 178e, 178l, 178m, 178n, 178p, 178w, 178y, 178x, 184c, 213c, 214b;

Grimbergen, 1° afdeling, Sectie B, 3° blad, bijgewerkt tot 1 januari 1994 schaal 1/2.500, nrs. 183, 184a, 218d; raming kosten : op basis van offertevraag 1993 : 183 miljoen frank (incl. BTW). i) Willebroek - Blaasveld-Broek : kadastrale nummers : Willebroek, 4e afdeling, Sectie A, enig blad, bijgewerkt tot 1 januari 1995, schaal 1/2.500, nrs. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63a, 65a, 67a, 69a, 70a, 72a, 74b, 99c, 99d, 100/2, 101a, 104c, 105a, 109b, 109c, 115a, 115b, 116a, 117a, 113a;

Mechelen, 7e afdeling, Sectie B, 1e blad, bijgewerkt tot 1 januari 1995, schaal 1/2.500, nrs. 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16f, 21a, 22, 23, 24a, 25, 26, 27, 28c, 29a, 30, 31b, 31e, 31f, 32a, 33, 34a, 35, 36, 37, 38a, 38b; raming kosten : op basis van aannemingsprijzen 1995 : 34.640.135 frank (incl. BTW).

De voormelde ramingen van de kosten zijn louter indicatief en niet tegenstelbaar.

Deze lijst is alfabetisch gerangschikt en houdt geen onderlinge prioriteitsordening in.

Art. 3.De OVAM zal ambtshalve de bodemsaneringen van de hiernavolgende verontreinigde gronden beginnen in het jaar 2001 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 6.De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^