Document Van Het Rijksinstituut Voor Ziekte- En Invaliditeitsverzekering
gepubliceerd op 15 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk beslui 1° de

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022681
pub.
15/10/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1996 houdende vastlegging, voor het jaar 1997, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verp type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022693 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022832 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4 sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 1997, als leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° de heer Dujardin, H., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling; 2° de heer Van Mechelen, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de geneesheren; 3° de heer Withaeckx, R., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie.

Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd tot leden van voornoemde commissie, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2002 : 1° de heer Dieleman, L., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten; 2° de heer Praet, K., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Dhaese, B., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen; 3° de heer Lebrun, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de zelfstandigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^