Document Van Het Rijksinstituut Voor Ziekte- En Invaliditeitsverzekering
gepubliceerd op 16 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij konin de here

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022912
pub.
16/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen.

Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 november 2000, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 4 maart 2000, in de hoedanigheid van leden van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, de mandaten van : de heren Delepine, Y., Franssen, M., Hilbert, B., Poncelet, P., Delvaux, V., Lecomte, A., Vandenbergh, H., Moussiaux, Ch. en Simon, Ch., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren Bernard, P., Dewulf, Ph., George, A., Nollevaux, M., Cornant, G., Verdeure, J.-L., Vossen, P., Delaey, N. en Massart, Ch., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Gewestelijke commissie, vanaf 4 maart 2000, voor een termijn van zes jaar : Mevrouw Dacos, M.-G. en de heer St.-Georges, J.-C., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen;

Mevr. Colle, C. en de heer Valle, S., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^