Document Van Het Rijksinstituut Voor Ziekte- En Invaliditeitsverzekering
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022356
pub.
08/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Instituut bij de openbare instellingen v sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Kestens, C., werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, Mevr.

Lietar, M., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de ziekenhuizen, ter vervanging van Mevr. Kestens, C., wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^