Document
gepubliceerd op 19 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Bij ministeriële besluiten van 5 mei 1998 worden aangewezen om, in naam van het college van procureurs-generaal, het gezag en het toezicht over de afdeling « operationele ondersteuning en opsporing » van het commissariaat-g - de

bron
ministerie van justitie
numac
1998009384
pub.
19/05/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Bij ministeriële besluiten van 5 mei 1998 worden aangewezen om, in naam van het college van procureurs-generaal, het gezag en het toezicht over de afdeling « operationele ondersteuning en opsporing » van het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten uit te oefenen : - de heer Vandoren, A., nationaal magistraat, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel; - de heer Ullmann, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel; - Mevr. Van Heers, I., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^