Document
gepubliceerd op 20 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Subcommissie ermede belast de normale prijzen vast te stellen van de aan de ziekenfondsen te leveren farmaceutische preparaten en na te gaan of deze worden toegepast. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 5 november 1998, dat in werking tre A. Als

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022703
pub.
20/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Subcommissie ermede belast de normale prijzen vast te stellen van de aan de ziekenfondsen te leveren farmaceutische preparaten en na te gaan of deze worden toegepast. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 5 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd, voor een termijn van twee jaar, tot leden van de Subcommissie ermede belast de normale prijzen vast te stellen van de aan de ziekenfondsen te leveren farmaceutische preparaten en na te gaan of deze worden toegepast : A. Als vertegenwoordigers van de groot- en tussenhandel in farmaceutische preparaten : de heren G. Schoonheydt, H. Mazy en V.C. Küling.

B. Als vertegenwoordigers van de meest vertegenwoordigende organisaties van het farmaceutische korps : de heren L. Vansnick, G. Delcourt en S. Debryne.

C. Als vertegenwoordigers van de openbare machten : de heer J. Vermeulen, adjunct-adviseur bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken; de heer J. Fredricx, industrieel ingenieur bij het R.I.Z.I.V.; de heer P. Van Der Borght, apotheker bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

D. Als ambtenaren van de betrokken ministeriële departementen : Mevr. P. Jacqmain, inspecteur-hoofd van dienst van de Algemene Farmaceutische Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Mevr. P. Mylemans, adjunct-adviseur bij de Dienst Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

De heren J. Fredricx, G. Delcourt en Mevr. P. Mylemans zullen respectievelijk de functies van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris waarnemen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^