Document
gepubliceerd op 27 maart 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Waalse Gewestelijke Afvaldienst. - Erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen . (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027183
pub.
27/03/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Waalse Gewestelijke Afvaldienst. - Erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen (overeenkomstig de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 09.04.92 betreffende de giftige of gevaarlijke afvalstoffen, de afgewerkte oliën, de PCB's en PCT's ). - Toestand op 1 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^