Document
gepubliceerd op 24 november 1999

Raad voor de mededinging Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0031 Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. / Alfa International Hotels N.V. en Alfa Hotels Management N.V. Op vrijdag 5 november 1999 ontvin Volgens de aan

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011392
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Raad voor de mededinging Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0031 Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. / Alfa International Hotels N.V. en Alfa Hotels Management N.V. Op vrijdag 5 november 1999 ontving de Raad voor de mededinging een aanmelding van een ontwerpovereenkomst in de zin van artikel 12, § 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 (Belgisch Staatsblad, 1 september 1999), waarin is medegedeeld dat de onderneming Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. volledige zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen Alfa International Hotels N.V. en Alfa Hotels Management N.V. door de overname van het volledige aandelenkapitaal van European Hotel Management and Propeties N.V. die momenteel alle aandelen houdt in het kapitaal van de ondernemingen Alfa International Hotels N.V. en Alfa Hotels Management N.V. Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de hotelsector en meer bepaald op de hotels met drie en vier sterren, zoals bepaald in de Benelux normen van de hotelbranche.

De Raad voor de mededinging verzoekt belanghebbende derden hem hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur voor 25 november 1999.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van referentie CONC C/C 99/0031, aan onderstaand adres worden toegezonden : Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, Raad voor de mededinging, North Gate III, Emile Jacqmainlaan 154, B-1000 Brussel.

Fax : (32-2) 206.57.72

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^