Document
gepubliceerd op 06 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijke besluiten van 22 oktober 1998 : De heren : Philippe Beke

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1999015032
pub.
06/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijke besluiten van 22 oktober 1998 : De heren : Philippe Beke, Consul-Generaal te Milaan;

Guido Courtois, Ambassadeur te Amman;

Ronald De Langhe, Ambassadeur te Caracas;

Mare de Schoutheete de Tervarent, Consul-Generaal te Genève;

Graaf Michaël Goblet d'Alviella, Consul-Generaal te Jeruzalem;

Daniel Leroy, Ambassadeur te Tunis;

Jean-Louis Mignot, Consul-Generaal te Barcelona;

Willy Stevens, Ambassadeur te San José; - koninklijk besluit van 27 oktober 1998 : De heer Wilfried Nartus, Ambassadeur te Kiev; - ministerieel besluit van 28 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/1998 pub. 31/10/1998 numac 1998016302 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998014279 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 28/10/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Wetenschappelijke inrichtingen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 28/10/1998 pub. 31/10/1998 numac 1998016304 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zwarte koolvis in de i.c.e.s.-gebieden II, III, IV sluiten : De heer Johan Verbeke, Minister-Raad te Washington;

Mevr. Danielle Haven, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.S.E. te Wenen;

De heren : Koenraad Lenaerts, Eerste Secretaris te Mexico;

Dirk Verheyen, Eerste Secretaris te Washington; - ministerieel besluit van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 1996 tot samenstelling van de commissies bedoeld in het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen sluiten0 : De heren : Alphonse Creusen, Raad te Den Haag;

Jean-Luc Bodson, Consul bij het Consulaat-Generaal te New York;

Philippe Kridelka, Eerste Secretaris te Warschau;

Michel Peetermans, Eerste Secretaris te Rome Q;

Mej. Carine Petit, Eerste Secretaris te Tel Aviv;

De heer Pierre De Bauw, Eerste Secretaris te Washington; - koninklijk besluit van 8 november 1998 : De heer Rudi Schellinck, Ambassadeur te Manilla.

Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 werd het koninklijk besluit van 14 januari 1998 ingetrokken, waarbij de heer Alain Genot, ambtenaar van de vierde administratieve klasse, werd ontheven van zijn functie van Ambassadeur te Lima alsook van Consul-Generaal in Peru en toegevoegd werd aan het Hoofdbestuur vanaf 1 februari 1998.

Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1998 werd de heer Alain Genot, ambtenaar van de vierde administratieve klasse, ontheven van zijn functie van Ambasadeur te Lima alsook van Consul-Generaal van België in Peru en toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf 1 februari 1998.

Bij volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijke besluiten van 10 augustus 1998 : De heer André Adam, Permanent Vertegenwoordiger bij de O.V.N. te New York;

Mevr. Ingeborg Kristoffersen, Consul-Generaal te New York;

De heren : Alexis Reyn, Ambassadeur te Washington;

Luc Teirlinck, Ambassadeur te Pretoria;

Leo D'Aes, Consul-Generaal te Jeruzalem en Permanent Vertegenwoordig er bij de UNRWA;

Roland Van Remoortele, Ambassadeur te Manilla; - koninklijke besluiten van 19 augustus 1998 : De heren : Renier Nijskens, Ambassadeur te Seoul;

Michael Ardui, Consul-Generaal te Rio de Janeiro;

Patrick Renault, Consul-Generaal te Sydney; - ministerieel besluit van 1 oktober 1998 : De heer Marc Thunus, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de UNESCO te Parijs; - koninklijk besluit van 22 oktober 1998 : De heer Patrick Vercauteren-Drubbel, Consul-Generaal te Milaan; - koninklijk besluit van 8 november 1998 : De heer Jacques Henin, Consul-Generaal te Ouagadougou; - ministerieel besluit van 25 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/1998 pub. 17/03/1999 numac 1999009033 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten : De heer Johan Indekeu, Ambassadesecretaris te Warschau; - koninklijke besluiten van 1 december 1998 : De heren : Robert Devriese, Ambassadeur in de Republiek Bosnië-Herzegowina met standplaats te Brussel;

Bernard Lauwaert, Ambassadeur te Canberra;

Alain Van Gucht, Ambassadeattaché te Den Haag.

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 1998 werd de heer Johan Verkercke, ambtenaar van de derde administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Westeuropese Unie te Bussel.

Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1998 werd de heer Willy De Smaele, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal te Rijsel.

Titel van Ambassadeur Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 werd baron Olivier Gilles de Pélichy, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, belast met de problemen inzake personenverkeer, visaproblemen evenals de coördinatie van de migratiepolitiek, gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren in het kader van de voormelde activiteiten.

Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 werd de heer Daniel Leroy, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, toegevoegd aan het Hoofdbestuur, belast met de functie van Protokolchef, gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren tijdens de duur van zijn functie.

Einde zendingen Bij ministerieel besluit van 27 oktober 1998 werd met ingang van 8 september 1998 een einde gesteld aan de zending van Mevr. Ingeborg Kristoffersen, ambtenaar van de eerste administratieve klasse.

Bij ministerieel besluit van 5 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer sluiten werd met ingang van 12 augustus 1998 een einde gesteld aan de zending van de heer Frank Carruet, ambtenaar van de vierde administratieve klasse. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 9 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 1996 tot samenstelling van de commissies bedoeld in het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen sluiten1 werd met ingang van 1 september 1998 een einde gesteld aan de zending van de heer Bart Ouvry, ambtenaar van de vierde administratieve klasse. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 werd de heer Hugo Fonder, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, op 5 oktober 1998 ontheven van zijn functie van Voorzitter van het Interministerieel Comité voor de studie van de problemen met betrekking tot de inplanting van de SHAPE. Belast met zendingen Bij ministerieel besluit van 11 augustus 1998 werd de heer Bernard Lauwaert, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 1 september 1998 ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 15 september 1998 werd de heer Marc Den Doncker, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 1 september 1998 ontheven van zijn functie bij het Hoofdbestuur en belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten sluiten werd de heer Vincent Houssiau, ambtenaar van de zesde administratieve klasse, vanaf 13 juli 1998 belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 12 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998016322 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 1998 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de status "Aujeszky-vrij" voor bedrijven waar fokvarkens worden gehouden type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998036429 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren sluiten werd de heer Johan Verkercke, ambtenaar van de derde administratieve klasse, vanaf 4 november 1998 belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/11/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998016328 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel Besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1994 tot samenstelling van de Overlegcommissie bedoeld in artikel 1, 9, van het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdeli type ministerieel besluit prom. 19/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998000739 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de voorwaarden tot het afleveren van de bewijzen van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs bij sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatsh sluiten werd de heer Philippe Jottard, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 7 september 1998 belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die melatonine bevatten type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022009 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bromoform bevatten sluiten werd de heer Philippe Dartois, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 1 juli 1998 belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 2 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 1996 tot samenstelling van de commissies bedoeld in het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen sluiten werd de heer Michel Godfrind, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven van zijn functie van Consul-Generaal in Casablanca en met ingang van 5 oktober 1998 belast met de functie van Voorzitter van het Interministerieel Comité voor de studie van de problemen met betrekking tot de inplanting van de SHAPE. Bij ministerieel besluit van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1998016341 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 08/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998009986 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen sluiten werd de heer Willy De Smaele, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 12 november 1998 belast met een zending.

Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 8 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1993 tot erkenning van de organisaties, verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1 ° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1985 betreffende de bewijsstukken welke dienen te worden overgelegd om de terugbetaling te bekomen van de lonen en sociale bijdragen met betrekking tot het betaald educatief ve sluiten wordt een einde gesteld aan de vrijstelling van dienst, verleend aan Mej. Line Vreven, om haar in de mogelijkheid te stellen een internationale opdracht te kunnen aanvaarden.

Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de zesde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : De heren : Dirk Van Eeckhout, op 15 maart 1998;

Pieter De Smet, op 15 december 1997;

Mevr. Véronique Petit, op 1 december 1997;

De heer François Dumont, op 1 oktober 1997.

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 23 oktober 1998 werd aan Mevr. Lucie De Myttenaere eervol ontslag verleend. Zij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een nustpensioen vanaf 1 februari 1999 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 werd op datum van 1 oktober 1998, op eigen aanvraag, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mej. Anne Marchal, ambtenaar van de zesde administratieve klasse.

Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998 werd op datum van 16 augustus 1998, op eigen aanvraag, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dirk De Winter, ambtenaar van de tweede administratieve klasse. Hij werd gemachtigd de eretitel van Gevolmachtigd Minister te voeren.

Afschaffing Ambassade Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 werd de Ambassade van België te Niamey afgeschaft.

Afschaffing Consulaten Bij koninklijk besluit van 9 januari 1998 werd het Consulaat van België te Conakry afgeschaft.

Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998 werd het Consulaat van België te Rio de Janeiro afgeschaft.

Afschaffing Consulaat-Generaal Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werd het Consulaat-Generaal van België te Jeddah afgeschaft.

Oprichting Ambassades Bij koninklijk besluit van 5 juni 1998 werd te Kampala een Ambassade van België opgericht met als ressort de Republiek Uganda.

Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998 werd te Rio de Janeiro een Consulaat-Generaal van België opgericht met als ressort de Staten Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraïba, Rio Grande do Norte, Ceara, Piaui, Maranhao, Minas Gerais, Para, Roraima, Tocantins, Amazonas, Amapa en Acre.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 werd te Ouagadougou een Ambassade van België opgericht met als ressort de Republieken Burkina Faso, Niger en Mali.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 werd te Vilnius een Ambassade van België opgericht.

Wijziging ressorten Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998 werden de ressorten van de Ambassade van België te Brasilia en het Consulaat-Generaal van België te Sao Paulo als volgt vastgesteld : Ambassade van Belaië te Brasilia : Het Distrito Federal en de Staat Goias.

Consulaat-Generaal van België te Sao Paulo : De Staten Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso en Rondonia.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^