Document
gepubliceerd op 05 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen. - Vaste benoeming. - Toelatingen tot de proeftijd. - Eervol ontslag. - Oppensioenstellingen Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 18 december 2000 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd Mevr. Ch

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015047
pub.
05/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen. - Vaste benoeming. - Toelatingen tot de proeftijd. - Eervol ontslag. - Oppensioenstellingen Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 18 december 2000 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : Mevr. Ch. Habig, Kanselier bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de N.A.V.O. te Brussel; de heer A. Cumps, Kanselier te Caracas;

Mevr. M.-Th. Houlmont, Kanselier te Bratislava; de heren : B. Mariën, Kanselier te Madrid;

L. Muylle, Kanselier te Yaoundé;

J. Porreye, Kanselier bij het Consultaat-Generaal te Straatsburg;

D. Ruttens, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Genève;

Mevr. M. Van Wynsberghe, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Toronto;

M. M. Bairy, Adjunct-Kanselier te Den Haag;

Baron R. Capelle-Burny, Kanselier te Warschau; de heren : J. D'Halleweyn, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Casablanca;

W. Leeman, Kanselier te Mexico;

K. Mariën, Kanselier te Bogota;

Mejn. : A. Scheers, Kanselier te Helsinki;

I. Verlinden, Kanselier te Harare; de heren : J. Casaer, Kanselier te New Delhi;

J. Dricot, Kanselier te Bangkok;

P.-Y. Dumont, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Cape Town;

J. Fonteyn, Kanselier te Luanda;

J. François, Kanselier te Boedapest;

H. Gryson, Kanselier te Brazzaville;

E. Loos, Kanselier te Havana;

M. Mouton, Kanselier te Koeweit;

J. Peeters, Kanselier te Sarajevo;

Mevr. F. Pletinckx, Kanselier bij het Consulaat te Palma; de heer P. Ponjaert, Kanselier te Stockholm;

Mevr. B. Scheid, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Atlanta; de heren : D. Van Balen, Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Istanbul;

R. Van Heuverzwyn, Kanselier te Praag;

W. Vromant, Kanselier te Jakarta.

Bij de volgende ministeriële besluiten werden de hiernavermelde stagiairs toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 5 december 2000 : de heer Joseph Vrancken, Adjunct-Kanselier bij het Consulaat-Generaal te Johannesburg; - ministerieel besluit van 19 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000016350 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 19/12/2000 pub. 02/02/2001 numac 2001016007 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landbouw en Middenstand inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven sluiten : de heer Bruno Callebaut, Adjunct-Kanselier te Bratislava.

Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten werd Mevr. Reinilde Van Hellemont, ambtenaar van de vierde administratieve klasse, ontheven van haar functie van Kanselier bij de Europese Unie te Brussel en toegevoegd bij het Hoofdbestuur vanaf 1 december 2000.

Vaste benoeming Bij ministerieel besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten-Neerwaasten sluiten werd de heer Philippe De Muelenaere vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op datum van 1 september 1999.

Toelatingen tot de proeftijd Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegelaten tot de proeftijd in de Kanselarij-carrière, op datum van 1 september 2000 : Tuytschaever, Karina.

Callebaut, Bruno.

De Roy, Frédérique.

Eeckhout, Patrick.

Salden, Joris.

De Clercq, Jean.

Van Glabeke, Guy.

Claes, Werner.

Kerremans, Andrée.

Exelmans, Carl.

Maeckelberghe, Karine.

Decaluwe, Lieveke.

Mussche, Anneke.

Juzen, Ariane.

Lauwen, Ilse.

Vrancken, Joseph.

Neel, Mark.

Feyaerts, Jozef.

Bij ministerieel besluit van 29 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 29/01/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 13, § 6, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers sluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegelaten tot de proeftijd in de Kanselarij-carrière, op datum van 1 november 2000 : Leroy, Alain.

Verlodt, Kristiaan.

Bernard, Véronique.

Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 8 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001007066 bron ministerie van landsverdediging en ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 1989 houdende ontslag en vervanging van een revisor bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022094 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten werd aan de heer Carl Exelmans, vanaf 1 januari 2001, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van stagiair.

Oppensioenstellingen Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 26/01/2001 numac 2001016004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2000 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van attesteringsinstanties voor de CE-markering van overeenkomst van de bouwproducten sluiten werd aan de heer Lodewijk Van Achten eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 maart 2001 en toegelaten de eretitel van Kanselarijbestuurschef te voeren.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2000 werd aan de heer Roger De Wulf eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juni 2001 en toegelaten de eretitel van Kanselarijbestuurschef te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 werd aan de heer Paul Faucon eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2001 en toegelaten de eretitel van Kanselarijdirecteur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^