Document
gepubliceerd op 05 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministeriële besluiten van 14 juni 2001 : de heren : Serge Dickschen, Attaché bij de Perma Frédéric Meuric

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015106
pub.
05/10/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministeriële besluiten van 14 juni 2001 : de heren : Serge Dickschen, Attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Frédéric Meurice, Minister-Raad te Kinshasa; - koninklijke besluiten van 21 juni 2001 : de heren : Pierre Champenois, Ambassadeur te Parijs;

Jean De Ruyt, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de O.V.N. te New York; - koninklijke besluiten van 16 juli 2001 : de heren : Peter Huyghebaert, Ambassadeattaché te Kigali;

Bart Lammens, Ambassadeattaché te Dakar;

Marc Michielsen, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de W.E.U. te Brussel;

Marc Vinck, Eerste Ambassadesecretaris te Rabat; - koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : de heer Dirk Van Eeckhout, Consul-Generaal te Osaka.

Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijke besluiten van 2 april 2001 : de heren : André Adam, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de O.V.N. te New York;

Alain Rens, Ambassadeur te Parijs; - koninklijk besluit van 14 juni 2001 : Baron André de Viron, Ambassadeur te Caracas; - koninklijke besluiten van 21 juni 2001 : de heer Guido Sonck, Ambassadeur te Brazzaville;

Mej. Godelieve Van den Bergh, Ambassadeur te San José; - ministeriële besluiten van 16 juli 2001 : de heren : Hugo Brauwers, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Marc Verheyleweghen, Ambassadeattaché te Buenos Aires; - ministerieel besluit van 20 augustus 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001015094 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking die zich in officiële opdracht naar type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016275 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016274 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 sluiten : de heer Koenraad Doens, Eerste Secretaris te Moskou;

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 20 maart 2001 werd Mevr. Claire Kirschen, Ere-Ambassadeur, aangesteld als Speciale Vertegenwoordiger van België voor de rechten van het kind.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 werd de heer Renier Nijskens, Ambassadeur in de Demokratische Republiek Congo in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Volksrepubliek Congo met standplaats te Kinshasa.

Eervolle ontslagen uit functie Bij ministerieel besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035682 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk sluiten werd aan de heer Geert De Proost, vanaf 1 februari 2001, eervol ontslag uit zijn functie van stagiair verleend.

Bij ministerieel besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035682 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk sluiten werd aan de heer Denis Lebeau, vanaf 1 februari 2001, eervol ontslag uit zijn functie van stagiair verleend.

Bij ministerieel besluit van 15 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001027420 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de sociale woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer sluiten werd aan Mevr. Karin De Kelver, vanaf 1 juni 2001, eervol ontslag uit haar functie van stagiair verleend.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 werd aan de heer André Adam eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 oktober 2001 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 werd aan de heer Alain Rens eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2001 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 werd aan de heer Emile Massa eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 november 2001 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Belast met de functie van D.G.a.i.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen 2001 type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augusutus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria sluiten werd de heer Alex Van Meeuwen, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, met ingang van 1 mei 2001, voor de duur van zes maanden, belast met de functie van Directeur-Generaal ad interim van de Multilaterale Politieke Betrekkingen en Thematische Aangelegenheden.

Bij ministerieel besluit van 7 mei 2001 werd de heer Frank De Coninck, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, met ingang van 16 mei 2001, voor de duur van zes maanden, belast met de functie van Directeur-Generaal ad interim van het Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische en Bilaterale Betrekkingen.

Overplaatsing Directeur-Generaal Bij ministerieel besluit van 2 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001003194 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009317 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie sluiten werd, ter vervanging van Mevr. Raymonde Foucart, de heer Paul Rietjens toegevoegd aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel, vanaf 1 april 2001 tot 30 april 2004.

Carriere van de Attachés voor Internationale Samenwerking Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de jeugdvakantie type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 14/07/2001 numac 2001009606 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken sluiten werd de heer Marc De Maegd, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit zijn functie bij de Ambassade te Nairobi en toegevoegd bij de Ambassade te La Paz om er de functie van Attaché uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 16 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022511 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten werd de heer Marc De Maegd, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Raad bij de Ambassade te Lima en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 werd de heer Roland Provot, ambtenaar van de derde administratieve klasse, op datum van 1 oktober 2000 bevorderd tot de tweede administratieve klasse.

Kanselarijcarrière Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 mei 2001 werd Mevr. Gabrielle Stuyck op 1 januari 2001 bevorderd tot de tweede administratieve klasse.

Oppensioenstelling Bij ministerieel besluit van 14 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011228 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko sluiten werd aan de heer Jozef Devos eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 augustus 2001 en toegelaten de eretitel van Kanselarijbestuurschef te dragen.

Toelating tot de proeftijd Bij ministerieel besluit van 2 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 06/04/2001 numac 2001003194 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 02/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001009317 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie sluiten werd Mej. Anne Vandormael op datum van 1 maart 2001 toegelaten tot de proeftijd.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^