Document
gepubliceerd op 28 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huisvesting Overeenkomstig artikel 170,

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027687
pub.
28/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Huisvesting Overeenkomstig artikel 170, § 3, van de Huisvestingscode wordt, bij besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2001, de heer Claude Rochefort met ingang van 1 november 2001 aangewezen als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise s.c. » voor een vernieuwbare duur van twee jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^