Document
gepubliceerd op 29 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken-tarief 2003 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 16 oktober 2002 : 1. Ar Bedrag van h

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000833
pub.
29/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken-tarief 2003 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten : 1. Artikel van het ministerieel besluit : artt.1 § 3 en 3.

Bedrag van het ereloon in 2003 : drieëndertig euro en vierendertig eurocent (33,34 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief B.T.W.).

Nadien : ereloon per schijf van één kwartier à rato van zesentwintig euro en negenennegentig eurocent (26,99 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief B.T.W.). 2. Artikel van het ministerieel besluit : artt.2 en 3.

Bedrag van de vervoersonkosten in 2003 : zesendertig eurocent (0,36 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km. heen en terug (bedragen exclusief B.T.W.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^