Document
gepubliceerd op 14 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 11 december 2001, wordt de heer Tourneur, Jean-Luc, F.M.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, gemuteerd van de Diensten van algemene controle en org Bij bes

bron
ministerie van financien
numac
2002003214
pub.
14/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 11 december 2001, wordt de heer Tourneur, Jean-Luc, F.M.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, gemuteerd van de Diensten van algemene controle en organisatie te Brussel naar Luik (comptabiliteit) met ingang van 1 juli 2001.

Bij besluit van de directeur-generaal van 12 december 2001, wordt Mevr. Braive, Anne, M.J., inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Brussel naar Luik, met ingang van 3 januari 2002.

Bij ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001007317 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt sluiten, wordt de heer Kustermans, Joseph, R. G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brussel (opsporingen), met ingang van 1 augustus 2001, bevorderd door verhoging in weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, gemuteerd in de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef te Brussel DE. Bij besluit van de directeur-generaal van 12 december 2001, wordt Mevr. Willems, Carine, inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Brussel naar Gent, met ingang van 1 januari 2002.

Bij besluit van de directeur-generaal van 19 december 2001, wordt de heer Bogaert, Filip, E.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Antwerpen DA naar Brussel Nationale Opsporingsdirectie, ondersteuningscel voor samenwerking in de strijd tegen de fraude inzake minerale oliën, met ingang van 1 oktober 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^