Document
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Machtigingen Bij ministeriëel besluit van 24 april 2002 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastgest(...) Voor de raadpleging van

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014110
pub.
08/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten) Machtigingen Bij ministeriëel besluit van 24 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002022385 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 24/04/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten sluiten wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren voor een periode die op 31 december 2011 zal verstrijken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^