Document
gepubliceerd op 06 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - Koninklijke besluiten van 8 januari 2002 : Mevr. Beatrix Van Hemeldonck, Ambassadeur te De heer Robert Vanre

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015031
pub.
06/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - Koninklijke besluiten van 8 januari 2002 : Mevr. Beatrix Van Hemeldonck, Ambassadeur te Quito;

De heer Robert Vanreusel, Ambassadeur te San José. - Koninklijke besluiten van 21 januari 2002 : De heren : Lothar Versyck, Ambassadeur te Lima;

Jan Willems, Ambassadeur te Rome.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - Koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001014126 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1998 houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen voor pleziervaartuigen en van het koninklijk besluit van 13 september 1998 houdende havenstaatcontrole en wijziging van type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de regeling arbeid-opleiding type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014125 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012585 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de invoering van een anciënniteitstoeslag in de subsectoren van de goe type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012589 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de regeling opleidingskrediet type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende extracten van koffie en extracten van cichorei en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeid sluiten : Mej. Godelieve Van den Bergh, Ambassadeur te San José. - Koninklijk besluit van 21 september 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001012953 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001012959 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 200 type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001012960 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001012949 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie voor de arbeiders van de pr type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 30/03/2002 numac 2001012947 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot oprichting e type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012961 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 21/09/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001012941 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden sluiten : De heer Charles Ghislain, Ambassadeur te Algiers. - Ministerieel besluit van 4 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001022848 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten sluiten0 : Mevr. Régine Vandriessche, Minister-Raad te Kinshasa. - Koninklijk besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002012008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van de arbeids type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014273 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2001013275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding aan de werkl type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2001013266 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het protocol van nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002012007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 tot vas type koninklijk besluit prom. 15/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economis sluiten : De heer Eric Focke, Ambassadeur te Lima.

Aanstellingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavolgende Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : - Koninklijk besluit van 10 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001022874 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 houdende aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001013050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september en 20 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de met type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001013056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen in de subsector van de afhand type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 14/02/2002 numac 2001013078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de betaling van het begin van een dertiende maand aan de werklieden en w type koninklijk besluit prom. 10/11/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2000 aan het rijdend persone sluiten : De heer Koenraad Rouvroy, in de Democratische Volksrepubliek Korea. - Koninklijke besluiten van 15 januari 2002 : De heer Pierre Vaesen, in Bangladesh en in Myanmar.

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002022115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003674 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2002007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2002016021 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de certificering in de sector hop sluiten werden de hiernavolgende ambtenaren bevorderd tot de derde administratieve klasse op datum van 1 november 1998 : De heer Koenraad Vervaeke;

Mevr. Danielle Haven;

De heren : Geert Muylle ;

Gérard Cockx;

Michel Ardui;

Mevr. Denise De Hauwere;

De heer Carruet.

Toelatingen tot de proeftijd Bij ministerieel besluit van 15 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 2001 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegelaten tot de proeftijd in de carrière Buitenlandse Dienst, op de datum naast hun naam aangeduid : De heren : Pierre Gillon, op 1 november 2001;

Frédéric Verheyden, op 1 november 2001;

Axel Kenes, op 15 november 2001;

Patrick Laureys, op 1 november 2001.

Mevr. Annemie Wittockx, op 1 november 2001 ;

De heer Tim Van Broeckhoven, op 1 november 2001;

Mevr. Sophie De Smedt, op 1 november 2001.

De heren : Joren Vandeweyer, op 1 november 2001;

Philippe Benoit, op 1 november 2001;

Timon Salomonson, op 1 november 2001;

Yvan Feys, op 1 november 2001.

Mevr. Annemie Lelie, op 15 november 2001.

De heren : Siegfried Peinen, op 1 november 2001;

Hugo Verbiest, op 1 november 2001;

Arnaud Dusaucy, op 1 november 2001;

Mevr. Sibille de Cartier d'Yves, op 1 november 2001.

De heren : Bernard Quintin, op 1 november 2001;

Bert Schoofs, op 1 november 2001;

Alex Lenaerts, op 1 november 2001;

Filip Vandenbroeke, op 1 november 2001;

Mohamed Lahmidi, op 1 november 2001.

Eervol ontslag uit functie Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001022848 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten sluiten werd aan de heer Charles Adriaenssen, op zijn aanvraag, vanaf 1 januari 2001, eervol ontslag uit zijn functies verleend.

Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/2001 pub. 25/10/2001 numac 2001001070 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type koninklijk besluit prom. 09/10/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001003479 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 09/10/2001 pub. 07/11/2001 numac 2001011434 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 09/10/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001001072 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende politiemaatregelen in het kader van de euro-onwisselingsoperatie type koninklijk besluit prom. 09/10/2001 pub. 14/11/2001 numac 2001022814 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het begrotingsjaar 2001, van de uitzonderlijke of bijzondere uitgaven waarmee geen rekening wordt gehouden in de berekeningsbasis voor de toepassing van de maximumgroeinorm, ter uitvoering van artikel 40, § 1 type koninklijk besluit prom. 09/10/2001 pub. 27/10/2001 numac 2001012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, V., van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van `s lands bedrijfsleven, sluiten werd aan Baron Hubert J.J. Chr. van Houtte, eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 januari 2002 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Einde functie Directeur-Generaal Bij koninklijk besluit van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002000036 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 1973 betreffende de lijkverbranding sluiten houdt de heer Frank De Coninck, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, met ingang van 2 januari 2002 om belast te zijn met de functie van Directeur-Generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen.

Terbeschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 17 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor de Vlaamse Rand rond Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap sluiten werd de heer Frank De Coninck, ambtenaar van de tweede ambtenaar van de tweede administratieve klasse, met ingang van 2 januari 2002 ter beschikking gesteld van de Koning.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^