Document
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van 20 maart 2002, wordt de heer Pascal Herbots, penitentiair beambte bij het Ministerie van Bij bes

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016117
pub.
23/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van 20 maart 2002, wordt de heer Pascal Herbots, penitentiair beambte bij het Ministerie van Justitie en geslaagd voor het vergelijkend overgangsexamen tot de graad van bestuursassistent, met ingang van 1 oktober 2001, overgeplaatst naar het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau in een vacante betrekking van bestuursassistent in het Nederlandse taalkader.

Bij besluit van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van 20 maart 2002, wordt Mevr. Chantal Pulinckx, assistent bij het Ministerie van Financiën, met ingang van 16 februari 2002, overgeplaatst naar het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau in een vacante betrekking van klerk in het Nederlandse taalkader.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^