Document
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering tot de graad van financieel inspecteur-directeur Bij koninklijk van 30 november 2003, wordt de heer Verschoren, Robert, financieel inspecteur, m Het ber

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003023069
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering tot de graad van financieel inspecteur-directeur Bij koninklijk van 30 november 2003, wordt de heer Verschoren, Robert, financieel inspecteur, met ingang van 1 oktober 2002, bevorderd tot de graad van financieel inspecteur-directeur bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^