Document
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij - SOMA CEGES Het SOMA, een federale wetenschappelijke instelling, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een directeur (m/v) (rang van Afdelingshoo(...) Profiel : hij/zij : -Is een aut

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005011178
pub.
11/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij - SOMA CEGES Het SOMA, een federale wetenschappelijke instelling, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (onder bediendencontract) een directeur (m/v) (rang van Afdelingshoofd).

Profiel : hij/zij : -Is een autoriteit in de geschiedenis van de twintigste eeuw, wat blijkt uit een doctoraat in de geschiedenis en nationale en internationale publicaties; - Heeft ervaring met de leiding van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en is vertrouwd met de nationale en internationale onderzoeksstructuren; - Heeft een actieve kennis van Nederlands en Frans (gesproken/geschreven) en een goede kennis van Engels en Duits; - Moet bekwaam zijn tot beleid en beheer en geschiktheid bezitten om te vertegenwoordigen; - Moet een team van onderzoekers en administratief personeel kunnen omkaderen en motiveren; - Moet kennis hebben van het beheer en de ontsluiting van archief en documentatie.

De kandidaturen (brief met motivatie, cv, lijst van publicaties en voorstel van beleidsvisie) moeten uiterlijk op 30 april 2005 toegestuurd worden aan de Voorzitter van de wetenschappelijke commissie, prof. dr. Louis Vos, SOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel, en per e-mail aan jose.gotovitch@cegesoma.be In aanmerking komende kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met de wetenschappelijke commissie.

Voor alle verdere inlichtingen : consulteer de webstek www.cegesoma.be of contacteer de directeur José Gotovitch, tel. 02-556 92 11 of via e-mail.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^