Document
gepubliceerd op 21 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijke besluiten van 15 december 2004 : de heren Luc Darras, Amba

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2005015094
pub.
21/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijke besluiten van 15 december 2004 : de heren : Luc Darras, Ambassadeur te Canberra;

Wilfried Geens, Ambassadeur te Dublin;

Gaston Van Duyse-Adam, Ambassadeur te Peking;

Robert Vanreusel, Ambassadeur te San José; - ministerieel besluit van 24 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005035301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair Leercomité voor het Bouwbedrijf sluiten : de heer Didier Nagant de Deuxchaisnes, Ambassadeattaché te Washington; - koninklijke besluiten van 1 maart 2005 : de heren : Frank Geerkens, Consul-Generaal te Los Angeles;

Ivo Goemans, Ambassadeur te Libreville;

Igor Haustrate, Ambassadeur te Santiago;

Leopold Merckx, Consul-Generaal te Genève;

Christian Monnoyer, Ambassaeur te Rome;

Jozef Smets, Ambassadeur te Abuja.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005009014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzingsvoorwaarden van de leidend ambtenaar van de Regie van gevangenisarbeid en van de aan de uitoefening van deze functie verbonden toelage type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het Beheerscomité Sociale Maribel ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200228 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200227 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten : Mevr. Françoise Gustin, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te Genève; - ministeriële besluiten van 7 januari 2005 : de heren : Christiaan Courtois, Minister-Raad te Parijs;

Luc Jacobs, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel;

Mevr. Jana Zikmundova, Minister-Raad te Londen; de heren : Geert Criel, Minister-Raad te Washington;

François De Kerchove d'Exaerde, Minister-Raad te Berlijn;

Christian Dooms, Ambassadeattaché te Wenen;

Patrick Hermann, Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel;

Thomas Lambert, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel;

Arnaut Pauwels, Ambassadesecretaris bij de Permanente vertegenwoordiging bij de O.V.S.E. te Wenen;

William Roelants de Stappers, Ambassadeattaché te Luxemburg;

Mevr. Birgit Stevens, Eerste Ambassadesecretaris te Washington; de heren : Karl Van den Bossche, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Willem Van de Voorde, Minister-Raad te Tokyo;

Patrick Van Gheel, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.E.S.O. te Parijs;

Alain Van Gucht, Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. de Genève;

Jurgen Van Meirvenne, Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de N.A.V.O. te Brussel;

Mej. Annemie Wittockx, Ambassadeattaché te Bujumbura; - koninklijk besluit van 9 januari 2005 : Mevr. Renildis Loeckx, Consul-Generaal te New York; - koninklijk besluit van 3 februari 2005 : de heer Francis De Sutter, Ambassadeur te Santiago; - ministerieel besluit van 24 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005035301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1999 tot oprichting van het Paritair Leercomité voor het Bouwbedrijf sluiten : de heer Christian Meerschman, Ambassaderaad te Islamabad; - koninklijk besluit van 21 maart 2005 : Mevr. Godelieve Van den Bergh, Consul-Generaal te Montréal; - ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers sluiten : de heer Claude Misson, Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel; - koninklijk besluit van 26 maart 2005 : de heer Pierre Schmidt, Ambassadeur te Parijs.

Eervolle ontslagen Bij ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie en aanduiding van een keuringsinstantie in het kader van de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten werd aan de heer Laurent Van Steirtegem, stagiair, op datum van 15 december 2004 eervol ontslag verleend uit zijn ambt.

Bij ministerieel besluit van 25 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005035283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005003065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2005 - 2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2005 - 2013 type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 17/03/2005 numac 2005022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de functiefamilies en de gecertificeerde opleidingen in de niveaus B en C type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005027145 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin onderbreking van gaslevering verboden is type ministerieel besluit prom. 25/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005022210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke benoeming van de voorzitter van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen sluiten werd aan Mevr. Chantal Monet, stagiair, op datum op datum van 2 januari 2005 eervol ontslag verleend uit haar ambt.

Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 28 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202156 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202160 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten werd een derde vrijstelling van dienst toegekend aan de heer Pol De Witte, ambtenaar van de derde administratieve klasse, voor de periode van 1 mei 2005 tot 31 augustus 2005 om hem in de mogelijkheid te stellen zijn internationale opdracht te kunnen vervullen.

Belast met zending Bij ministerieel besluit van 18 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/01/2005 pub. 02/02/2005 numac 2005000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2004 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2005 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 18/01/2005 pub. 14/02/2005 numac 2005009068 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps, de penitentiaire beambten en verplegers van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 18/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005022065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie van de pensioenen van de plaatselijke besturen sluiten werd de heer Alexis Brouhns, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, belast met de zending van Speciaal Vertegenwoordiger voor de Balkan, vanaf 1 mei 2004.

Oppensioenstellingen. - Veranderingen data besluiten Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 werden in ht artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2004 waarbij de heer Pierre Champenois, ambtenaar van de eerste administratieve klasse, aanspraak kon maken op een rustpensioen, de woorden « op datum van 1 april 2005 » vervangen door de woorden « op datum van 1 oktober 2005 ».

Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 werden in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 maart 2005 waarbij de heer Baudouin de Callatay (jonkheer), ambtenaar van de derde administratieve klasse, aanspraak kon maken op een rustpensioen, de woorden « op datum van 1 september 2005 » vervangen door de woorden « op datum van 1 maart 2006 ».

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 werd aan de heer Luc Darras eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2005 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 werd aan de heer Wilfried Geens eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 november 2005 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 werd aan de heer Gaston Van Duyse-Adam eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2005 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 werd aan de heer Robert Vanreusel eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juni 2005 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2004 werd aan de heer Johan Verkercke eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 november 2004 en toegelaten de eretitel van Ambassaderaad te dragen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^