Document
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Deelname aan het begeleidingsprogramma voor ORFEO in het kader van de Belgische deelname aan het Franse Aardobservatie-programma « Pléiades » I. Inleiding Tijdens de Ministerraad van 26 mei 2004 werd de Belgische deelname aan het nieuwe Frans Het sy

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005021093
pub.
02/08/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Deelname aan het begeleidingsprogramma voor ORFEO in het kader van de Belgische deelname aan het Franse Aardobservatie-programma « Pléiades » I. Inleiding Tijdens de Ministerraad van 26 mei 2004 werd de Belgische deelname aan het nieuwe Franse Aardobservatieprogramma « Pléiades » goedgekeurd.

Het systeem « Pléiades » bestaat uit twee optische zeer hoge-resolutiesatellieten. Het doel van het systeem is de Europese behoeften te dekken op het gebied van optische gegevens van zeer hoge resolutie voor zowel civiele als militaire activiteiten, voor onderzoek en toepassingen van commerciële of dienstverlenende aard.

Het systeem « Pléiades » is complementair aan het Italiaanse radarsysteem « Cosmo-Skymed » dat eveneens nu wordt ontwikkeld. Samen vormen ze het systeem ORFEO : Optical and Radar Federated Earth Observation.

Samen met de ontwikkelingen van de systemen zelf, werd het Begeleidingsprogramma voor ORFEO in de steigers gezet om het gebruik van de genomen beelden voor te bereiden, te begeleiden en te bevorderen.

Het Begeleidingsprogramma voor ORFEO bestaat uit twee luiken : 1. een methodologisch luik 2.een thematisch luik II. Voorwerp van deze oproep Deze oproep betreft het methodologisch luik van het Begeleidingsprogramma voor ORFEO voor de definitie, de ontwikkeling en de validatie van instrumenten en methodes aangepast aan de submetrische optische en radarbeelden.

De aandacht gaat hierbij voornamelijk uit naar driedimensionale aspecten, detectie van veranderingen, textuuronderzoek, vorm-herkenning en complementariteit tussen optisch en radar. Dit onderdeel bestaat hoofdzakelijk uit O&O-studies en onderzoek in de volgende aandachtsgebieden : -Problemen gebonden aan multi-schaal en koppeling met exogene gegevens - Analyse van de HR X-bandgegevens - Van pixel tot voorwerp : modellen en analyse van statische of dynamische beelden - Van voorwerp tot scène : modellen en analyse van statische of dynamische beelden - 3D-modellen in stedelijke gebieden met optische beeldvorming : modelisatie, weergave en visualisatie - Studie van de bewegingen : vervorming, verplaatsingen, evolutie (subsidenties, gletsjers,...) - HR radarbeeldvorming in stedelijke gebieden : radargrammetrie, interferometrie en koppeling met het optische III. Uitvoering De oproep staat open voor Belgische universitaire instellingen, Belgische openbare wetenschappelijke instellingen en Belgische onderzoeksinstellingen zonder winstoogmerk.

De evaluatie zal in twee fases gebeuren : 1/ Het voorstel zal worden geëvalueerd door externe wetenschappelijke experts gespecialiseerd op het betrokken onderzoeksgebied. 2/ De kandidaten van de voorstellen die in de eerste fase zijn geselecteerd zullen worden uitgenodigd hun onderzoeksvoorstel bij het Federaal Wetenschapsbeleid te komen verdedigen voor een jury bestaande uit experts terzake en de Belgische administrateurs van het programma.

IV. Wijze van beantwoording op deze oproep voor voorstellen Wie geïnteresseerd is in deze oproep kan de benodigde informatie verkrijgen via : - Internet : het dossier kan verkregen worden op het volgend adres : http://www.belspo.be/belspo/home/calls/index_nl.stm - post : door contact op te nemen met de : POD Wetenschapsbeleid Dienst Ruimteonderzoek en -toepassingen Programma « Orfeo » Wetenschapsstraat 8 B-1000 Brussel - Alle nodige informatie voor de indieners van voorstellen is opgenomen in de Informatie- en indieningsdossiers ten behoeve van de geïnteresseerden.

De indieners worden verzocht de in de informatie- en indieningsdossiers gegeven richtlijnen strikt te volgen.

V. Afsluitingsdatum De interesseverklaring moeten uiterlijk op 5 september 2005 om 17 u. worden ingediend.

De voorstellen moeten uiterlijk worden ingediend op 3 oktober om 17 u.

De indieners dienen ervoor te zorgen dat hun voorstel tijdig ontvangen wordt.

Na de afsluitingsdatum neemt de POD Wetenschapsbeleid geen voorstellen meer in aanmerking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^