Document
gepubliceerd op 07 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninlijk besluit van 22 - Mevr.

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022831
pub.
07/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninlijk besluit van 22 september 2005, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 mei 2005, als leden van de Technische Raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : - Mevr. De Rauw, M. en de heren Crahay, C. en Huchon, J., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. De Ridder, Y. en de heer Rose, Ph., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen; - de heer Massart, B., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr.

Trotti, Th., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van de verpleeginrichtingen; - de heer Vancoillie, F., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr.

Vankerkoven, Th., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de ziekenhuisapothekers; - de heer Gobeaux, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies van plaatsvervangend lid bij genoemde raad aan de heer Pauwels, M., vanaf de datum van deze publicatie.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. De Crick, M.-Ch., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde raad, vanaf de datum van deze publicatie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Pauwels, M., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd bij voornoemde raad, vanaf de datum van deze publicatie en voor een termijn verstrijkend op 30 april 2011 : - de heer Pauwels, M., in de hoedanigheid van werkend lid en de heren Horemans, B. en Leclercqs, B., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen; - Mevr. Bigonville, M. en de heer Goemare, D., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. Lietar, M. en de heer Poedts, R., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van de verpleeginrichtingen; - de heer Raes, P., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr.

Damien, S., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, aangewezen door de Minister van Sociale Zaken.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Ponce, A., benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid van werkend lid, aangewezen door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, vanaf 1 juli 2005 en voor een termijn verstrijkend op 30 april 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^