Document
gepubliceerd op 24 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen Mutaties. - Bevorderingen Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 5 juli 2006 wordt de heer Vermeersch, Bart F.M., inspecteur bij een fiscaal bestuur te Zav Bij besluit v

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003453
pub.
24/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen Mutaties. - Bevorderingen Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 5 juli 2006 wordt de heer Vermeersch, Bart F.M., inspecteur bij een fiscaal bestuur te Zaventem, met ingang van 15 juni 2006 gemuteerd naar de standplaats Brussel.

Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 16 augustus 2006 wordt de heer Gommers, Guido J.C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Vilvoorde A, met ingang van 1 september 2006 gemuteerd naar Brussel (Opsporingen) (afdeling Zaventem).

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006022906 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203183 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022898 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003428 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2006 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten worden de eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur bij de Administratie der Douane en Accijnzen,vermeld in kolom 1 van onderstaande tabel, met ingang van 1 december 2005 bevorderd door verhoging in weddeschaal 10S3.

De belanghebbenden worden met ingang van bovenvermelde datum gemuteerd naar de betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef op de standplaatsen vermeld tegenover hun naam in kolom 3 van onderstaande tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006022906 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203183 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022898 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003428 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2006 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten worden de eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur vermeld in kolom 1 van onderstaande tabel, met ingang van 1 december 2005 bevorderd door verhoging in weddeschaal 10S3.

De belanghebbenden worden met ingang van bovenvermelde datum gemuteerd naar de betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef op de standplaatsen vermeld tegenover hun naam in kolom 3 van onderstaande tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^