Document
gepubliceerd op 05 december 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 5 december 2006, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Voorstel van resolutie (van de heer Alain DAEMS en Mevr.(...) Rapporteurs : Mevr. Isabelle EMMERY en Mevr. Michèle HASQUIN-NAHUM.

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2006020101
pub.
05/12/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 5 december 2006, om 9 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 206) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Voorstel van resolutie (van de heer Alain DAEMS en Mevr. Julie FISZMAN) betreffende de uitvoering van een beleid ter regeling van de huurprijs.

Rapporteurs : Mevr. Isabelle EMMERY en Mevr. Michèle HASQUIN-NAHUM. - Hoorzitting met de heer Daniel Fastenakel, voorzitter van de Adviesraad voor de Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Hoorzitting met de heer Nicolas Bernard, assistent bij de FUSL (Facultés universitaires Saint-Louis). - Hoorzitting met de heer Etienne Lambert, coördinator van de Paritaire Huurcommissie van de Stad Brussel. - Gedachtewisseling.

Dinsdag 5 december 2006, om 9 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Interpellatie van de heer Fouad AHIDAR (N) tot de heer Emir KIR, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de voorbereiding van het offerfeest van 31 december 2006 ». - Toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL betreffende « het komende offerfeest op 31 december of 1 januari en de mogelijke vertragingen in de opkuis van de afvalberg ». - Mondelinge vraag van Mevr. Marie-Paule QUIX (N) aan de heer Emir KIR, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « het organigram van het Agentschap Net Brussel ». - Mondelinge vraag van de heer Frédéric ERENS (N) aan de heer Emir KIR, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « het inzetten van camerabewaking tegen het sluikstorten ». - Mondelinge vraag van Mevr. Marie-Paule QUIX (N) aan de heer Emir KIR, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de stand van zaken van het netheidsplan 2005-2010 ». - Mondelinge vraag van de heer Joël RIGUELLE (F) aan Mevr. Evelyne HUYTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « de inventaris van de verontreinigde bodems in het Brussels Gewest ». - Mondelinge vraag van Mevr. Jacqueline ROUSSEAUX (F) aan Mevr.

Evelyne HUYTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « de aangekondigde kapping van 6 000 bomen in het Zoniënwoud ».

Woensdag 6 december 2006, om 15 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 206) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie van Mevr. Carla DEJONGHE (N) tot de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de recente resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van het Brusselse metronetwerk ». - Interpellatie van de heer Rachid MADRANE (F) tot de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « het verslag van het comité belast met aanbevelingen inzake de slechte werking in de dienst Veiligheid en Controle ». - Toegevoegde interpellatie van de heer Frédéric ERENS (N) betreffende « de administratieve boetes op openbaar vervoer ». - Toegevoegde interpellatie van Mevr. Isabelle EMMERY (F) betreffende « het ontwerp van ordonnantie ertoe strekkende de personeelsleden van de MIVB te machtigen boetes op te leggen aan MIVB-reizigers ». - Mondelinge vraag van Mevr. Carla DEJONGHE (N) aan de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de herhaalde capaciteitsproblemen op het metronetwerk sinds het begin van het schooljaar ». - Mondelinge vraag van Mevr. Caroline PERSOONS (F) aan de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de gevaren voor visueel gehandicapten ten gevolge van de kleuren van de nieuwe trams en bussen ». - Toegevoegde mondeling vraag van Mevr. Carla DEJONGHE (N) betreffende « de moeilijkheden die blinden en slechtzienden ondervinden met de nieuwe kleuren van de MIVB-voertuigen » - Toegevoegde mondeling vraag van Mevr. Céline DELFORGE (F) betreffende « de verandering van kleur van de trams en de bussen van de MIVB » - Mondelinge vraag van Mevr. Danielle CARON (F) aan de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de gewestelijke fietsroutes ». - Mondelinge vraag van de heer Jos VAN ASSCHE (N) aan de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de wenselijkheid om bestuurders van bussen, trams en metrostellen van de MIVB met pepperspray uit te rusten ». - Mondelinge vraag van de heer Jos VAN ASSCHE (N) aan de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de perikelen rond de nieuwe uniformen van de MIVB-chauffeurs ». - Mondelinge vraag van de heer René COPPENS (N) aan de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de afrit 8 op de Brusselse Ring ». - Mondelinge vraag van Mevr. Françoise SCHEPMANS (F) aan de heer Pascal SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « het kappen van 101 Japanse kerselaars aan de Mettewielaan ». - Mondelinge vraag van Mevr. Carla DEJONGHE (N) aan Mevr. Brigitte GROUWELS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel, betreffende « de mogelijkheid om een regionaal watergebonden distributiecentrum voor palletvervoer in Zuid-Brussel uit te bouwen ».

Donderdag 7 december 2006, om 14 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 206) Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Ontwerp van ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006. - Ontwerp van ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006. - Ontwerp van verordening houdende de eerste aanpassing van de Algemene Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2006. - Ontwerp van verordening houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2006. - Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2007. - Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2007. - Ontwerp van verordening houdende de Algemene Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007. - Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2007. - Rapporteurs : Mevr. Julie FISZMAN en de heer Didier GOSUIN. - Bespreking van afdeling 10 (Algemene uitgaven van de Administratie) en Basisallocatie 12.62.22.21.10 (Huur Communicatiecentrum Noord (CCN) - Betalingen aan Sofibru (Staatssecretaris Brigitte GROUWELS).

Rond 14 u. 45 m. - Bespreking van afdeling 9 (Gemeenschappelijke uitgaven van de Regering) (Minister-President Charles PICQUE) en afdeling 22 (Coördinatie van het Beleid van de Regering, Externe Betrekkingen, Gemeenschappelijke Initiatieven) (Minister-President Charles PICQUE en Minister Guy VANHENGEL). - Bespreking van afdeling 23 (Financiën, Begroting en Gewestschuld) (Minister Guy VANHENGEL). - Voortzetting van de bespreking van de adviezen van de vaste commissies. - Stemmingen.

Donderdag 7 december 2006, om 16 uur (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) Commissie voor de Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden - Interpellatie van Mevr. Julie FISZMAN (F) tot de heer Charles PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "de eerste evaluatie van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006". - Mondelinge vraag van de heer Frederic ERENS (N) aan de heer Charles PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 en het elektronisch stemmen". - Mondelinge vraag van Mevr. Dominique BRAECKMAN (F) aan de heer Charles PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, en Mevr. Evelyne HUYTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende "het gebruik van milieuvriendelijke materialen van kisten". - Mondelinge vraag van Mevr. Martine PAYFA (F) aan de heer Charles PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "de circulaire van 13 juli 2006 met betrekking tot de publicaties van de gemeenten". - Mondelinge vraag van de heer Joël RIGUELLE (F) aan de heer Charles PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "de afschaffing van een subsidie aan de gemeenten voor de aanwerving van een jurist belast met de administratieve boetes". - Mondelinge vraag van Mevr. Els AMPE (N) aan de heer Charles PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "de verdeling van de gewestmiddelen aan de gemeenten". - Mondelinge vraag van de heer Hervé DOYEN (F) aan de heer Charles PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "de interventiegebieden en de rol van de gemeenten in het kader van de structurele fondsen".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^