Document
gepubliceerd op 25 januari 2007

Benoeming Bij koninklijk van 8 december 2006 wordt Mevr. Vernaillen, Carinne, met ingang van 1 april 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksg Aan be

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006023355
pub.
25/01/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Benoeming Bij koninklijk van 8 december 2006 wordt Mevr. Vernaillen, Carinne, met ingang van 1 april 2006, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Aan belanghebbende wordt de vakrichting « Menselijke en Dierlijke Gezondheid » toegewezen met ingang van 1 april 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^