Document
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ronde van Frankrijk 2007. - Doortocht in België Afwijking op de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brusse Aan de Dames en H

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000479
pub.
26/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Ronde van Frankrijk 2007. - Doortocht in België Afwijking op de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de heer Commissaris-generaal van de Federale politie Ter informatie : Aan de Dames en Heren Arrondissementscommissarissen, Aan de heer Voorzitter van de Vaste commissie van de Lokale politie, Dames en Heren, In overeenstemming met artikel VI.I.7.3° van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, heb ik beslist een afwijking toe te staan op de in de artikelen VI.I.4, § 2 (maximale arbeidsduur van 10 uren per periode van 24 uren en van 50 uren per week) en VI.I.5, eerste lid (ten minste 11 uren opeenvolgende rust tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid) opgesomde arbeidsvoorwaarden.

De toegestane afwijkingen gelden voor alle personeelsleden van de federale en van de lokale politie die behoren tot korpsen, eenheden en diensten van de federale en van de lokale politie die van 8 tot en met 10 juli 2007 personeel inzetten voor de uitvoering van omvangrijke opdrachten van bestuurlijke politie zoals bedoeld in artikel 62, 10°, van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Bij de praktische uitvoering van de diensten zullen de verantwoordelijken erop toezien de afwijkingen tot een strikt minimum te beperken.

P. DEWAEL, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^