Document
gepubliceerd op 10 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken - Tarief 2008 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel bes 1. Artik

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007001015
pub.
10/12/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken - Tarief 2008 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken sluiten. 1. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 2008 : zesendertig euro en eenendertig eurocent (36,31 euro), voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief BTW).

Nadien : ereloon per schijf van één kwartier à rato van negentwintig euro en negenendertig eurocent (29,39 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief BTW). 2. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 2, § 1 en § 2. Bedrag van de erelonen van de vertalers in 2008.

Veertien euro en zeventien eurocent (14,17 euro) per handgeschreven bladzijde en eenentwintig euro en achtenzeventig eurocent (21,78 euro) per getypte bladzijde.

Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels : steeds een minimale vergoeding van veertien euro en zeventien eurocent (14,17 euro) en eenentwintig euro en achtenzeventig eurocent (21,78 euro) naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft. 3. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 3. Bedrag van de vervoersonkosten in 2008 : eenenveertig eurocent (0,41 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief BTW).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^