Document
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van een lid Bi koninklijk b Bij hetz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007023016
pub.
26/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen.

Ontslag en benoeming van een lid Bi koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022821 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006, voorzien bij het koninklijk besluit van 23 januari 2 type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007022965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007023020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007022954 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het inrichtingsreglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 31 mei 2007 type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007023001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3, 11, 12, 14, b), 15 en 17ter, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 19 maart 2007, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies van werkend lid van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de heer Saint-Georges, J.-C. Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Nijs, P., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Saint-Georges, J.-C., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^