Document
gepubliceerd op 07 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs ontheven uit hun functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de volgende landen : - koninklijke besluiten van de heer Marc

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015067
pub.
07/05/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Ontheffing functies Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs ontheven uit hun functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de volgende landen : - koninklijke besluiten van 2 augustus 2007 : de heer Marc Baptist, in de Zwitserse Confederatie en in het Vorstendom Liechtenstein; de heer Hubert Cooreman, in de Republiek Angola; - koninklijke besluiten van 2 augustus 2007 : de heer Jan De Bock werd ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU te Brussel; de heer Marc Pecsteen de Buytswerve werd ontheven uit zijn functie van Eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de OVN te New York; de heer Louis Mouraux werd ontheven uit zijn functie van Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU te Brussel; de heer Gilles Heyvaert werd ontheven uit zijn functie van Ministerraad bij de Ambassade van België te Madrid en alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in een deel van Spanje en het Prinsdom Andorra; - koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003449 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007009755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde sluiten : de heer Luc Carbonez werd ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de O.V.C.W.; het Internationaal Gerechtshof; het Permanent Hof van Arbitrage; het Internationaal Strafhof; het ex-Joegoslavië-Tribunaal; de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht; de Haagse Academie voor het Internationaal recht; EUROPOL; EUROJUST. Bij koninklijk besluit van 27 augustus 2007 : De heer Jean-Paul Charlier werd ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in Georgië.

Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 2 augustus 2007 werden de hiernavermelde ambtenaren geaccrediteerd als Ambassadeurs en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in de volgende landen : de heer Marc Baptist, in de Koninkrijk Zweden; de heer Louis Mouraux, in de Republiek Slovenië; de heer Hubert Cooreman, in de Socialistische Republiek Viëtnam; de heer Gilles Heyvaert, in de Staat Koeweit en in de Koninkrijk van Bahrein; de heer Jan De Bock, in de Italiaanse Republiek alsook Permanent Vertegenwoordiger van België bij de FAO te Rome; de heer Marc Pecsteen de Buytswerve werd belast met de functie van Consul-Generaal van België in Shanghai met als ressort : de Provincies Anhui, Zhejiang en Jihangsu; - koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003449 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007009755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde sluiten : de heer Christian Monnoyer, in de Republiek IJsland.

Bij koninklijk besluit van 27 augustus 2007 : de heer Marc Van Rysselberghe werd aangesteld tot Consul-Generaal van België in Georgië; de heer Jan De Bock, in de Republiek San Marino.

Titel van Ambassadeur Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007023313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8, van Titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007023312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten wordt de heer Frédéric Renard aangesteld tot Speciaal Gezant voor de bestrijding van VIH/SIDA en gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren tijdens de duur van zijn zending.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 13/09/2007 numac 2007023313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8, van Titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007023312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten wordt de heer Stéphane De Loecker aangesteld tot Speciaal Gezant voor de klimatologische verandering en gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren tijdens de duur van zijn zending.

Terbeschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/08/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 houdende aanwijzing van de bijzitters-personeelsleden van de politiediensten bij de Paritaire Commissie type ministerieel besluit prom. 03/08/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202519 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij een tijdelijk visvangstverbod uitgevaardigd wordt in een deel van de Maas vanaf de brug van Seraing te Seraing tot aan de grens tussen België en het Koninkrijk der Nederlanden, evenals in het kanaal van Monsin en in het deel type ministerieel besluit prom. 03/08/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007009851 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007027124 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten sluiten werd de heer Pierre-Emmanuel De Bauw ontheven uit zijn functie bij de H.B. met ingang van 1 augustus 2007 en « terbeschikkingstelling van de koning » aangesteld vanaf dezelfde datum.

Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijke besluiten van 2 augustus 2007 : de heer Frank Geerkens, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Azerbeidzjan; de heer Jean-Marie Deboutte, Ambassadeur van België in de Republiek India. Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat met als ressort : de Staten Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu en Kashmir, Lakshanee (Laccadive, Minicoy en Aminidive), Madhya Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh en west Bengal, de gebieden Andaman en Nicobar, Chandighar, Dehli, Manipur en Tripura; de heer Christian Monnoyer, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Koninkrijk Noorwegen.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003449 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007009755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde sluiten werd de heer Peter Moors ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Helleense Republiek en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur; - koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003449 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007009755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde sluiten : de heer Yves Haesendonck, Permanent Vertegenwoordiger van België bij : de O.V.C.W.; het Internationaal Gerechtshof; het Permanent Hof van Arbitrage; het Internationaal Strafhof; het ex-Joegoslavië-Tribunaal; de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht; de Haagse Academie voor het Internationaal recht; EUROPOL; EUROJUST. Hij is gemachtigd om tijdens de duur van zijn zending, de titel van Ambassadeur van België te voeren; - koninklijke besluiten van 27 augustus 2007 : de heer Igor Haustrate, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Kenya alsook Permanent Vertegenwoordiger van België bij de P.V.N.L. en HABITAT; de heer Johan Verkammen, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Libanese Republiek.

Intrekking Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2007 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2007 type ministerieel besluit prom. 14/08/2007 pub. 21/08/2007 numac 2007023257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten werd het ministerieel besluit van 5 december 2006 waarbij een tweede vrijstelling van dienst aan de heer Renier Nijskens toegekend is, ingetrokken vanaf 29 augustus 2007.

Afschaffing Ambassade en Consulaat Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 29/08/2007 numac 2007007222 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de nadere regels van de terbeschikkingstelling van militairen bij de nationale toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2007 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 16/08/2007 numac 2007023176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2007 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 23/08/2007 numac 2007009751 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 1970 tot vaststelling van de dienstregeling van het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 23/08/2007 numac 2007009749 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Kortrijk type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007023233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 14/08/2007 numac 2007002147 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten sluiten werd het Consulaat van België in Palma de Mallorca afgeschaft.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003449 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 12/09/2007 numac 2007012359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007009755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde sluiten werd de Ambassade van België in Libreville afgeschaft.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^