Document
gepubliceerd op 14 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 14 april 2009 worden benoemd op datum van 8 april 2006 : - tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : de heer Jean-Jacques Legrand, Adviseur-generaal. - tot Officier i Mevr. Sophie Da

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009534
pub.
14/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 14 april 2009 worden benoemd op datum van 8 april 2006 : - tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : de heer Jean-Jacques Legrand, Adviseur-generaal. - tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Sophie Dallemagne, Attaché.

Mevr. Josiane Van Oost, Attaché. - tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer Bernard Georis, Adviseur.

Mevr. Bénédicte Maudoux, Adviseur. de heer Marc Vermeulen, Adviseur. de heer Damien Moreau, Attaché.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. - tot Ridder in de Kroonorde : de heer Christian Brissa, ICT-deskundige. de heer Dirk Van Den Abeele, Technisch deskundige. - tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. Carine Bauziere, Administratief deskundige.

Mevr. Martine Vaes, Administratief deskundige. de heer Laurent Donnay, ICT-deskunidge. de heer Walter Becker, Administratief assistent.

Mevr. Margaretha Engelborghs, Administratief assistent. de heer Gilbert Bonroy, Technisch medewerker. de heer Hubert Delchambre, Technisch medewerker. de heer Gustaaf Ruyssinck, Technisch medewerker. - met de Gouden Palmen der Kroonorde : de heer Rudy Begyn, Administratief medewerker.

Mevr. Jacqueline Charpentier, Administratief medewerker.

Mevr. Jacqueline Dieu, Administratief medewerker. de heer Roland Duval, Technisch medewerker.

Mevr. Rita FABRY, Administratief medewerker. de heer Christian Van Hasbroeck, Technisch medewerker. de heer Guy Vanderkelen, Technisch medewerker.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009003161 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 houdende toekenning van verscheidene algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2008 houdende goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de V type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201919 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten e type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009009235 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen sluiten worden bevorderd op datum van 8 april 2006 : - tot Commandeur in de Orde van Leopold II : de heer Gilbert Chartry, Attaché. - tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heer André Mayne, Technisch medewerker.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^