Document
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministeriële besluiten van 24 november 2008 wordt op 1 april 2009 eervol ontslag uit hun functies van eerste attaché verleend aan de heren Pierre Deville en Bernard Hautecoeur. Ze worden ertoe gemachtigd de eretitel van hun gra Bij minis

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201003
pub.
12/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Personeel Bij ministeriële besluiten van 24 november 2008 wordt op 1 april 2009 eervol ontslag uit hun functies van eerste attaché verleend aan de heren Pierre Deville en Bernard Hautecoeur.

Ze worden ertoe gemachtigd de eretitel van hun graad te dragen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204382 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2008 type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008024504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2007 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008022684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « Sociale werkgeverscentrale VZW », te 8000 Brugge type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Sociale werkgeverscentrale VZW", te 8000 Brugge sluiten wordt op 1 maart 2009 eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer Jean-Claude Audier.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204382 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2008 type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008024504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2007 tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008022684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « Sociale werkgeverscentrale VZW », te 8000 Brugge type ministerieel besluit prom. 27/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Sociale werkgeverscentrale VZW", te 8000 Brugge sluiten wordt de heer Roland Mariavelle, eerste attaché, vanaf 1 juni 2009 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 17 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009200139 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 19 april 1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de vergunning van een privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036465 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten dat uitwerking heeft op 16 augustus 2007, wordt de heer Alain Collee in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 17 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009200139 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 19 april 1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de vergunning van een privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036465 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten dat uitwerking heeft op 1 oktober 2007, wordt Mevr. Sabine Stassart in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 17 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009200139 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 19 april 1995 tot vaststelling van retributies voor de controle op de facultatieve aanduiding in de etikettering van pluimveevlees type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de vergunning van een privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036465 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten dat uitwerking heeft op 14 november 2008, wordt vrijwillig ontslag uit haar functies van attaché verleend aan mevrouw Christelle Briquet.

Bij ministerieel besluit van 23 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009200178 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2003 tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, zoals gewijzigd bij het besluit van 20 maart 2003, waarbij de voorwaarden worden bep type ministerieel besluit prom. 23/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009200179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 houdende uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het r type ministerieel besluit prom. 23/12/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009200601 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12 en 13 van organisatieafdelingen 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 30, 53 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsja sluiten dat uitwerking heeft op 1 juni 2007, wordt Mevr. Ludivine Nowe in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2009 pub. 12/01/2009 numac 2009027000 bron offentlicher dienst der wallonie Ministerieel besluit tot opschorting van de jacht op waterwild type ministerieel besluit prom. 07/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanduiding van de gabapentines als therapeutische klasse van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaande machtiging voor een tegemoetkoming in categorie B niet meer vereist is en tot vaststelling van het minimumpercent sluiten dat uitwerking heeft op 16 augustus 2007 wordt de heer Stéphane Dupont in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2009 pub. 20/01/2009 numac 2009018015 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1993 betreffende de temperatuurcontrole van diepvriesproducten type ministerieel besluit prom. 09/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 09/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009007013 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen type ministerieel besluit prom. 09/01/2009 pub. 28/01/2009 numac 2009009029 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de departementale stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten wordt de heer Benoit Hardy op 1 januari 2009 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché-stagiair.

Bij ministerieel besluit van 16 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 27/01/2009 numac 2009003030 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 augustus 2004 houdende de benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009003035 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2019 » type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten, dat uitwerking heeft op 1 november 2008, wordt eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Georges Pire.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen.

Bij ministerieel besluit van 16 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 27/01/2009 numac 2009003030 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 augustus 2004 houdende de benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 23/01/2009 numac 2009024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009003035 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2019 » type ministerieel besluit prom. 16/01/2009 pub. 04/02/2009 numac 2009024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten wordt op 1 mei 2009 eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer André Lemaire.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen.

Bij besluit van de directeur-generaal van 16 januari 2009 wordt Mevr.

Isabelle Haubert op 1 mei 2009 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Bij besluiten van de directeur-generaal van 26 januari 2009 worden de heren Pierre Coupienne, Vincent Feller, Albano Gaggioli, Geoffrey Jaspar, Sylvain Marlier, Patrick Massem, Michel Meirlaen en Etienne Pecquet op 1 februari 2009 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Bij besluiten van de directeur-generaal van 28 januari 2009 worden de heren Philippe Boulanger en Vincent Despiegeleer op 1 februari 2009 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Bij besluiten van de directeur-generaal van 2 februari 2009 worden de heren Abdurrahman Aydogdu, Laurent Bougard, Pascal Gratien, André Pans, Jean Schimizzi, Jean-Pierre Thieffry en Olivier Valentin op 1 februari 2009 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Bij besluiten van de directeur-generaal van 3 februari 2009 worden de heren Arnaud Delobbe, Sébastien Lebrun en Grégory Schmits op 1 februari 2009 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Bij besluiten van de directeur-generaal van 4 februari 2009 worden Mevr. Andrée Delsemme en de heer Patrick Levo op 1 februari 2009 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^