Document
gepubliceerd op 01 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitters

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022030
pub.
01/02/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitters Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 28 oktober 2010, worden benoemd tot voorzitter van de Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de heer Callewaert, G., van de Nederlandse taalrol, als vertegenwoordiger van de zorgverleners en de heer Sumkay, F., van de Franse taalrol, als vertegenwoordiger van de verzekeringsinstellingen en van de sociale partners.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^