Document
gepubliceerd op 30 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk 1° Mev

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022178
pub.
30/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 30 september 2010, in de hoedanigheid van leden bij de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° Mevr.NAUDTS, C. en de heer CORYN, J., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen; 2° de heren BRONCKAERS, J.-P. en LIPPENS, E., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. BREYNAERT, K. en de heer VANHOOREN, W., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen; 3° de heer DETAVERNIER, Chr., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden van voornoemde Commissie, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2014 : - Mevr. WILLEN, N., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van de verpleegkundigen; - de heer DELRUE, F., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie; - Mevr. SCHARRES, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van de zelfstandigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^