Document
gepubliceerd op 11 augustus 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij 1° als

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022273
pub.
11/08/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij ministerieel besluit van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Dekker » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Operator in kleding » die ressorteert onder het lager secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Algologie : deskundigheid in de evaluatie en de behandeling van pijn » die ressorteert onder het hoger paramedisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type v type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Algologie : pluridisciplinaire verzorgende aanpak » die ressorteert onder het hoger paramedisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Farmaceutisch-technisch assistent specifiek voor het hoger secundair onderwijs van sociale promotie » en van het Getui sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 2010, als leden van de permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° als leden met een academisch mandaat aan de Belgische universiteiten en die een gespecialiseerde kennis van farmacologie kunnen aantonen : - de heer ROBAYS, Hugo;2° als ziekenhuisapothekers : - de dames EVEN-ADIN, Danièle en WOUTERS, Dominique-Marie en de heer WILLEMS, Ludo;3° als ziekenhuisgeneesheren : - de heren DE BACKER, Wilfried, DEGAUTE, Jean-Paul en DE GREVE, Jacques; 4° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : - de dames DUYCK, Martine en ZAMUROVIC,Danica en de heren BOURDA, Alain, DEVILLERS, Jacques, SUMKAY, François en VOISEY, Jacques.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^