Document
gepubliceerd op 31 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022479
pub.
31/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2012,wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies van lid van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de heer DELAEY, Nicolas, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer PITER, Jean benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer DELAEY, Nicolas, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^