Document
gepubliceerd op 14 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluiten betreffende steden en gemeenten Anderlecht. - Goedkeuring Bij besluit van 18 januari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 november 2011 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist het personeelskader van het administratief Anderlecht

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031620
pub.
14/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Besluiten betreffende steden en gemeenten Anderlecht. - Goedkeuring Bij besluit van 18 januari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 november 2011 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist het personeelskader van het administratief en technisch personeel te wijzigen.

Anderlecht. - Goedkeuring Bij besluit van 7 februari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 22 december 2011 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist het geldelijk statuut te wijzigen.

Brussel. - Overheidsopdrachten. - Niet-goedkeuring Bij besluit van 18 januari 2012 wordt de beslissing van 8 december 2011 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de installatie en onderhoudswerken van de beveiligingssystemen en toegangscontroles van de gebouwen van de Grondregie gedurende vijf jaar voor een geraamd bedrag van 950.000 EUR (BTWi) goedkeurt, niet goedgekeurd.

Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 26 januari 2012 wordt de beslissing van 5 december 2011 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist aan de heer Paul ENGELEN, ploegleider (inning der markten), de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege op 25 augustus 2011 op te leggen, goedgekeurd.

Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 21 februari 2012 wordt de beslissing van 19 december 2011, waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de Grondregie machtigt de maatschappij BILORAL aan te kopen die houdster is van een concessieovereenkomst met de Haven van Brussel voor een duur van dertig jaren en van het hotelproject met het doel de toekomstige jeugdherberg te bouwen, vernietigd.

Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 21 februari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 december 2011 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist het artikel 8 van het geldelijk statuut van het personeel betreffende de in aanmerking komende diensten voor de toekenning van periodieke verhoging te wijzigen.

Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 30 april 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 12 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist aan de heer Karim AIDI, geprekwalificeerde, de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege op 20 juli 2011 op te leggen.

Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 30 april 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 12 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist aan Mevr. Josiane GENS, geprekwalificeerde, de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege op 20 juli 2011 op te leggen.

Brussel. - Overheidsopdrachten. - Niet-goedkeuring Bij besluit van 7 mei 2012 wordt de beslissing van 26 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht van raadgeving en coördinatie van de veiligheid en gezondheid, voor een periode van drie jaar, voor de mobiele of tijdelijke werven van onderhoud en renovatie van openbare gebouwen alsook bij de eerste aanleg van wegen en openbare ruimten, voor een geraamd bedrag van 420.000 EUR (BTWI) goedkeurt, niet goedgekeurd.

Brussel. - Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 11 juni 2012 wordt de beslissing van 16 april 2012 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht in 2 percelen voor de levering, gedurende twaalf maanden, van spelen en speelgoed en van Franstalig didactisch materiaal, goedkeurt, vernietigd.

Elsene. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 23 mei 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van Elsene de wijze van gunning en het bestek betreffende het vervoer van roerende goederen en ander gelegenheidsvervoer voor een duur van drie jaar met een onkostenraming ten bedrag van 600.000,00 € (BTWI) goedkeurt.

Elsene. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 23 mei 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 10 april 2012 waarbij de gemeenteraad van Elsene de wijze van gunning en het bestek betreffende het ophalen en verwerken van afvalstoffen van de gemeente Elsene gedurende één jaar met een ten bedrag van 500.000,00 € (BTWI) goedkeurt.

Elsene. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 11 juni 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 avril 2012 waarbij de gemeenteraad van Elsene de wijze van gunning en het bestek betreffende de buitengewone onderhoudswerken aan de beschadigde koolwaterstofhoudende rijwegbekledingen voor twee jaar met een onkostenraming ten bedrag van 1.610.000,00 € (BTWI) goedkeurt.

Evere. - Overheidsopdrachten. - Nietigheid van rechtswege Overeenkomstig artikel 9, vijfde lid, van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de nietigheid van rechtswege vastgesteld van de beslissing van 28 december 2011, waarbij het college van burgemeester en schepenen van Evere de inschrijvers selecteert en de opdracht voor de renovatie van een verwarmingsinstallatie in de gebouwen 2 en 3 in de school Aubier gunt.

Evere. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 27 januari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 22 december 2012 waarbij de gemeenteraad van Evere de wijze van gunning en het bestek betreffende de levering van modulaire klaslokalen voor de basisschool « Clair-Vivre » voor een geraamd bedrag van 420.000,00 € (BTWI).

Evere. - Goedkeuring Bij besluit van 7 februari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 22 december 2011 waarbij de gemeenteraad van Evere beslist de personeelsformatie van het personeel verbonden aan de kinderdagverblijven en de peutertuinen te wijzigen.

Evere. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 23 mei 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van Evere de wijze van gunning en het bestek betreffende de lokale aanpassingen aan het wegennet voor een geraamd bedrag van 700.000,00 € (BTWI) goedkeurt.

Jette. - Goedkeuring Bij besluit van 25 mei 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van Jette beslist het administratief statuut van het gemeentepersoneel te wijzigen.

Koekelberg. - Goedkeuring Bij besluit van 8 februari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 november 2011 waarbij de gemeenteraad van Koekelberg beslist een eindejaarstoelage voor 2011 aan het gemeentepersoneel toe te kennen.

Oudergem. - Goedkeuring Bij besluit van 7 februari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 15 december 2011 waarbij de gemeenteraad van Oudergem beslist een eindejaarstoelage toe te kennen voor 2011 aan de mandatarissen, de titularissen van een wettelijke graad en aan de andere personeelsleden.

Sint-Jans-Molenbeek. - Niet-goedkeuring Bij besluit van 15 maart 2012 wordt niet goedgekeurd de beraadslaging van 25 januari 2012 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Jans-Molenbeek de gunningwijze kiest en de voorwaarden van de overheidsopdracht van diensten betreffende de voorbereiding en de levering van soep en schoolmaaltijden (dienstjaren 2013 en 2014) voor de gemeente en de C.B.S.U. vaststelt.

Sint-Joost-ten-Node. - Niet-goedkeuring Bij besluit van 3 februari 2012 is niet goedgekeurd de beslissing van 26 oktober 2011 waarbij de gemeenteraad van Sint-Joost-ten-Node de rekeningen van de grondbedrijf vaststelt.

Sint-Joost-ten-Node. - Goedkeuring Bij besluit van 23 mei 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 28 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van Sint-Joost-ten-Node beslist aan de heer Serge VARENDONCK de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege op te leggen.

Ukkel. - Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 8 februari wordt vernietigd de beslissing van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type beslissing prom. 20/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003442 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende aanduiding van het zesde registratiekantoor Brussel als enig bevoegd kantoor inzake de registratie van onderhandse huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goedere sluiten waarbij het college van burgemeester en schepenen van Ukkel de inschrijvers selecteert en de opdracht betreffende de levering en de plaatsing van 23 parkeerautomaten gunt en besluit voor deze 23 parkeerautomaten een onderhoudscontract te ondertekenen.

Ukkel. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 14 mei 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 22 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van Ukkel de gunningswijze en het bestek betreffende het vernieuwen van het verluchtingssysteem van het zwembad Longchamp goedkeurt.

Vorst. - Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 21 februari 2012 wordt vernietigd de beslissing van 8 december 2011 waarbij de gemeenteraad van Vorst de inschrijvers selecteert en de opdracht voor de levering van levensmiddelen en kleine huishoudelijke artikelen gunt, voor een bedrag van 90.427,30 € (BTW inbegrepen).

Vorst. - Goedkeuring Bij besluit van 29 februari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 januari 2012 waarbij de gemeenteraad van Vorst beslist het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel, in het bijzonder Hoofdstuk II, punt J te wijzigen.

Sint-Lambrechts-Woluwe. - Goedkeuring Bij besluit van 14 februari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 december 2011 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist artikel 2 van het hoofdstuk van het statuut betreffende de maaltijdcheques met ingang 1 januari 2012 te wijzigen.

Sint-Lambrechts-Woluwe. - Goedkeuring Bij besluit van 19 maart 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 december 2011 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe beslist een eindejaarstoelage toe te kennen aan het tijdelijk onderwijzend personeel van de gemeentelijke onderwijsinrichtingen, ten laste van de inrichtende macht voor de periode van 1 september 2010 tot 30 juni 2011 evenals aan het tijdelijk onderwijzend personeel ten laste van de inrichtende macht dat tijdens de verwijzingsperiode op rust werd gesteld.

Sint-Lambrechts-Woluwe Goedkeuring onder voorbehoud van wijzigingen Bij besluit van 19 maart 2012 is goedgekeurd onder voorbehoud van wijzigingen de beslissing van 23 januari 2012 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe de gemeentebegroting van het dienstjaar 2012 aanneemt.

GEWONE DIENST - SERVICE ORDINAIRE

Resultaat vorige dienstjaren - Résultat des exercices antérieurs in euro/en euros

artikel - article

meer - en plus

minder - en moins

Nieuw bedrag Nouveau montant

06000/951-01

209.883

775.660

Nieuw gecumuleerd resultaat - Nouveau résultat cumulé

814.871


Sint-Lambrechts-Woluwe Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 26 april 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 februari 2012 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe het bestek goedkeurt betreffende een opdracht bij wijze van promotieovereenkomst voor het ontwerpen, verwezenlijken en prefinancieren van een geheel van woningen en de gunningwijze onder de vorm van een beperkte offerteaanvraag vaststelt.

Sint-Lambrechts-Woluwe Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 11 juni 2012 wordt de beslissing van 19 maart 2012 waarbij de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe akte neemt van de indiening van vier offertes betreffende de restauratie van de gevels, ramen en daken van het « Castel de Lindhoudt » voor een geraamd bedrag van 1.300.000 EUR (BTW inbegrepen), vaststelt dat van de offertes ingediend door de geselecteerde inschrijvers geen enkele als regelmatig kan beschouwd worden en aldus besluit tot de toepassing van de bepalingen van het artikel 17.- § 2-1° d) van de wet van 24 december 1993 om de opdracht verder te zetten door een onderhandelingprocedure zonder bekendmaking met de geselecteerde inschrijvers, goedgekeurd.

Sint-Pieters-Woluwe. - Goedkeuring Bij besluit van 16 januari 2012 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 november 2011 waarbij de gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe beslist het artikel 42, § 3 van de bezoldigingsregeling van het niet-onderwijzend gemeentepersoneel te wijzigen (wijziging nr. 35).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^