Document
gepubliceerd op 28 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluiten betreffende steden en gemeenten Gemeente Watermaal-Bosvoorde. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 31 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 juni 2013 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Watermaal-Bosvo Stad Brus

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031685
pub.
28/08/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Besluiten betreffende steden en gemeenten Gemeente Watermaal-Bosvoorde. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 31 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 18 juni 2013 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde de gunningswijze en het bestek aangaande de renovatie van de kuipen van het grote bekken, van de vloertegels van het zwembad, de kleedkamers (in optie) en van het vals plafond (in optie) van het zwembad « Calypso » goedkeurt.

Stad Brussel. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 25 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 juni 2013 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist om : - een concurrentiedialoog op te starten in de zin van artikel 27 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten in de vorm van een gezamenlijke overheidsopdracht van de stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de op te richten projectmaatschappij; - het ontwerp van de aankondiging van deze opdracht goed te keuren; - de ambitienota die werd opgesteld als richtinggevend document goed te keuren; - de overeenkomst die de lancering van de gezamenlijke opdracht voorafgaat goed te keuren; - de burgemeester ermee te belasten de voorafgaande overeenkomst bij de lancering van de gezamenlijke opdracht te ondertekenen, meeondertekend door de gemeentesecretaris; - het college ermee te belasten in uitvoering van deze overeenkomst en onderhavige beraadslaging de leden die de stad Brussel vertegenwoordigen in het begeleidingscomité bij de gezamenlijke opdracht aan te stellen.

Gemeente Elsene. - Goedkeuringen Bij besluit van 26 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 juni 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Elsene beslist de specifieke graad van burgerlijk ingenieur niveau A2 te creëren en de desbetreffende bijzondere toegangsvoorwaarden vast te stellen.

Bij besluit van 30 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 juin 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Elsene beslist de bijzondere toegangsvoorwaarden tot de graad van bestuurssecretaris (Bibliothecaris FR) van niveau B te wijzigen.

Bij besluit van 30 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 juni 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Elsene beslist de vaststelling van de bijzondere toegangsvoorwaarden voor de technische graden van ingenieur en informaticus van niveau Al tot niveau A4 te wijzigen.

Gemeente Sint-Joost-Ten-Node. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 25 juli 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 11 juni 2013, waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Joost-ten-Node de gunningswijze en het bestek betreffende de overheidsopdracht voor verzekeringen, voor het jaar 2014, voor een geraamd bedrag van 287.360,00 EUR, goedkeurt.

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. - Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 31 juli 2013 wordt vernietigd de beslissing van 27 mei 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de gunningprocedure vastlegt en het bestek betreffende de herinrichting van het Sint-Lambertuspark goedkeurt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^