Document
gepubliceerd op 06 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022179
pub.
06/05/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, D, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, E, en 25, §§ 1, 2 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekerin type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten over type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 2, C, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2014, wordt eervol ontslag verleend uit hun functies van leden van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan de heer DELAEY, Nicolas, werkend lid en aan de heer CASTIAUX, Bernard, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling, de heer DUJARDIN, Thibaut, in de hoedanigheid van werkend lid en mevrouw VERGARI, Isabelle, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van respectievelijk de heren DELAEY, Nicolas en CASTIAUX, Bernard, wier mandaat zij zullen voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^